www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Přesuny dat

a) přesun mezi pamětí a registry CPU

LDA$0x1234; LDB$0x1234; LDC$0x1234; LDX$0x1234; LDY$0x1234

Instrukce slouží k zapsání hodnoty do konkrétního registru aktuální hodnotou, ležící na zadané adrese. Jedná se o 8 bitové slovo ležící v adresním prostoru CPU.

LDM$0x1234; LDN$0x1234

Instrukce slouží k naplnění 16 bitových registru M a N hodnotou aktuálního obsahu paměťové buňky na adrese 0x1234 a 0x1235 a to tak, že vyšší část 16 bitového slova leží na adrese 0x1234 a nižší část leží vždy o jednu adresovou buňku dál, tedy na adrese 0x1235.

LDA,X$0x1234; LDA,Y$0x1234; LDB,X$0x1234; LDB,Y$0x1234; LDC,X$0x1234; LDC,Y$0x1234

Instrukce zapíše do příslušného registru hodnotu paměťové buňky, která je určená z konstantní hodnoty 0x1234 a aktuální hodnoty v indexovém registru X či Y. Platí zde znaménková konvence nejvyššího bitu v indexovém registru, takže výsledná adresa může být od konstanty v rozmezí +127 a –128 adresních buněk. Do registrů se zapisuje pouze hodnota adresní buňky, tedy 8 bitové slovo.

LDA*M; LDA*N; LDB*M; LDB*N; LDC*M; LDC*N

Instrukce zapíše aktuální hodnotu adresní buňky do patřičného registru. Vlastní adresa je obsažená jako aktuální hodnota 16 bitového registru M nebo N. Jedná se tedy o načtení 8 bitové hodnoty do registru z adresy na kterou ukazuje 16 bitový registr.

STA$0x1234; STB$0x1234; STC$0x1234; STX$0x1234; STY$0x1234

Instrukce provede zápis aktuální hodnoty příslušného 8 bitového registru na konstantní adresu paměťové buňky, přičemž hodnota registru zůstane nezměněná.

STA,X$0x1234; STA,Y$0x1234; STB,X$0x1234; STB,Y$0x1234; STC,X$0x1234; STC,Y$0x1234

Instrukce zapíše aktuální hodnotu příslušného 8 bitového registru na adresu z konstantní hodnoty 0x1234 a aktuální hodnoty v indexovém registru X či Y. Platí zde znaménková konvence nejvyššího bitu v indexovém registru, takže výsledná adresa může být od konstanty v rozmezí +127 a –128 adresních buněk. Do adresní buňky se zapisuje 8 bitové slovo.

STA*M; STA*N; STB*M; STB*N; STC*M; STC*N

Instrukce zapíše aktuální hodnotu v příslušném 8 bitovém registru na adresu, která aktuálně nastavená v 16 bitovém registru M nebo N. Velikost registru A,B,C a indexových registrů X,Y je osmibitová a bude proto modifikovaná ta adresní buňka, na kterou ukazuje 16 bitový registr. Horní půlka 16 bitového registru udává horní část cílové adresy a spodní část registru udává nižší část cílové adresy.

STM$0x1234; STN$0x1234

Instrukce zapíše aktuální hodnotu 16 bitového registru na konstantní adresu a to tak, že horních 8 bitů konkrétního registru zapíše na adresu 0x1234 a dolních 8 bitů konkrétního registru na adresu o jednu vyšší, tedy na adresu 0x1235. Aktuální hodnota v konkrétním registru zůstane nezměněná.

ST$0x1234,0x31

Instrukce provede zápis přímé 8 bitové hodnoty na konstantní adresu paměťové buňky. Původní obsah paměťové buňky bude ztracen. Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicové počítače
Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Programování PHP
Články o programování webových stránek pomocí PHP.
internet/katalog_programovani_php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.