www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Logické dělení příkazů

Každý programovací jazyk má velké množství příkazů. Ačkoli se často jedná o tu samou funkci, jsou názvy příkazů rozdílné. Pro základní informaci o možnostech programovacího jazyka nám pomůže umět se orientovat v logickém rozdělení.

a/ hlavní

Tyto příkazy se starají o stav systému, respektive prostředí. Vypisují určité informace, nastavují cesty toku dat, starají se o komunikaci s periferiemi a pod. Tyto příkazy často používají programových rutin BIOSu, či jiných zavedených prostředí (např. DOSu). Tyto příkazy se často ani nepoužívají ve vlastním výpisu programu.

Například:

INICIAL, NEW, DIR, SET, RESET, LOAD, SAVE, MEMORY, POKE, PEEK a podobně


b/ strukturové

K tomu, aby se nám mohl program různě větvil, nám slouží strukturové příkazy. Ty dovedou reagovat na určité podmínky a tím směrovat běh programu dle potřeb. Nejčastěji se používá smyček, ve kterých jsou uzavřeny příkazy a po splnění limitů je smyčka přerušena a běh pokračuje dál.

Například:

LOOP, UNTIL, FOR TO STEP .. NEXT, IF .. THEN, GOTO GOSUB, CALL a pod.


c/ pomocné

Do této skupiny můžeme zařadit ty příkazy, které nemají své specifické místo. Mohou to být již prográmky sestavené z vyššího programovacího jazyka sloužící nám jako pomoc. Může se jednat o výpis proměnných, datových polí a podobně.

Například:

LIST, LIST ARRAY, LIST STRING a pod.


d/ funkční matematické

Provádí matematické operace s daty dle použité funkce. Vybavení matematických funkcí specifikuje zaměření programovacího jazyka. Přirozeně lze složitější matematické funkce předdefinovat a později použit v čitelnější formě. Největším problémem je nepřehlednost vzorce na obrazovce. Nelze jednoduše zobrazit klasickou odmocninu a podobně. Problémem pro začátečníky jsou často nesrovnalosti ve vlastní matematice, velikosti hodnot a použití typu proměnných.

Například:

LOG( ), EXP( ), SQR( ), + , - , * , / a pod.


e/ funkční řetězcové

Tyto příkazy mají za úkol pracovat s řetězci dat, což nejčastěji představují texty. Zde se nám nabízí spojování, dělení, krácení, vyřezávání slov z vět a podobně. Patří sem i převod znaků na ASCII kód a obráceně.

Například:

MID$( ), LEFT$( ), LEN$( )a podobně


f/ logické

Obsahují základní logické operace známé jako logické a a logické nebo. Instrukce se vztahují k logickému dvoustavovému PRAVDA/NEPRAVDA. Ve vyšších programovacích jazykách se dají formulovat složité logické definice, které reagují svým výstupním staven na vstupní data. Ve strojovém kódu se logické operace používají téměř pořád. Jedná se o práci s jednotlivými bity v bajtu.


g/ funkční pro obrazový mód

Slouží pro správu obrazové paměti. Jedná se o barvy znaků a podkladu, různé efekty blikání a podobně. Příkazy se starají o výpis textu či proměnných na obrazovku. Dodržují určitá pravidla v řádkování a scrolování.

Například:

PRINT, COLOR, INK, BORDER a podobně


h/ funkční pro grafický mód

Je-li programovací jazyk vybaven pro práci v grafickém módu, je jeho kvalita dána množstvím příkazů pro práci s grafikou. Mezi základní požadavky programátora je možnost kreslit čáry, kruhy, obdélníky a podobně. Nevýhodou je značná doba zpracování grafického příkazu interpretem a realizaci na obrazovku. Grafika dodává celkovému vzhledu aplikace mnohem větší efekt, než při použití textového módu. Některé graficky orientované programovací jazyky dokáží pracovat i s částmi obrazovky, které je možno jednoduše přenášet a kopírovat.

Například:

MODE, COPY (x1,y1,x2,y2), MOVE


ch/ zvukové

Starší programovací jazyky používaly zvuk jen minimálně, což se projevilo na malém množství příkazů pro řízení zvuku. Často se zvuk ovládal přes systém (POKE). Dnešní možnosti připojení zvukové karty donutilo konstruktéry k vývojům speciálních program. jazyků. Nevýhodou je, že při profesionální muzice nelze zcela dobře aplikovat žádná forma programování pro tvorbu melodií. Pro ovládání zvukových karet se používají různé editory a studia ve formě software s pomocnými grafickými symboly. Základní příkazy uvidíme téměř v každém programovacím jazyku, ale jejich zvukové výsledky jsou slabé.

Například:

SOUND, BEEP, VOLUME a pod.


i/ I/O port

Ačkoliv se vstupně-výstupní porty adresují a čtou strojovým kódem, některé programovací jazyky umožňují práci s tzv. I/O bránami. Pomocí těchto příkazů můžeme ovládat přes datovou sběrnici externí zařízení jako je třeba motorek, reproduktor a podobně. V klasických program. jazycích se tyto instrukce nevyskytují, ale v oblasti robotiky či řízení, jsou to základní příkazy.

Například:

PORT(A), BIT(4), OUT, IN a pod.


j/ diskové

Každý program či aplikace je hodnocena také podle přístupu k datům na mediích. Mezi nejčastěji používané media patří především harddisk, pružný disk, CD-rom. Přestože může jazyk vlastnit své rutiny pro ovládání disku, používá se rutin v BIOSu operačního systému nebo přímo příkazů DOSu.

Například:

DIR. CHDIR, FORMAT, LABEL ...


k/ síťové

Tak jako přístup k datům na disk, je v dnešní době potřeba sdílet místo v síti propojených počítačů. Ačkoli se jedná o složité procesy v hardwaru, některé jazyky nabízí příkazy pro užívání sítě. Přirozeně se jedná jen o požádání komunikace, vyslání či příjmu dat s vložením adresáta, zařazení se do tiskové fronty a pod.

Například:

LOGIN


l/ modemové

K ovládání připojeného modemu slouží vyhrazené příkazy. Setkáme se s nimi hlavně u staršího software. Dnešní používání modemového spojení je pomocí grafických oken a nápovědy, které nahrazují použití příkazů. Ve vlastním programu se komunikace musí řešit pomocí příkazů a rutin.

Například:

LINE, READ, WRITE, CALLAbecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.