www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro

<<cout<<

 

Je funkce pro řízení výstupního proudu toku dat. Nejčastější výstup, který je nastaven i implicitně je monitor.  Funkce je součástí knihovny <cstdio.h>. Pozn.: My píšeme #include<iostream.h>, která vkládá více hlavičkových souborů najednou.  Vstupním parametrem je typ ostream, který je zároveň i výstupním a lze proto použit symbolického znaku << (v podstatě operátoru) pro řetězení výpisu.

 

Formát příkazu:

 

cout<<“ahoj“<<promenna<<“Pavle“<<cislo;

 

Cout ví typy proměnných (int,char, double), které do něj vstupují a následně zpracovává bajty, na které ukazují jeho argumenty. Je-li int zpracuje 4 (na 16bitech 2) bajty, je-li to pole charů, zpracovává až po znak /0.

 

Specifika funkce cout

 

Funkce cout akceptuje i některé formátovací znaky pro výpis na obrazovku. Například řádkování.

 

cout<<"ahoj"<<"\n"<<"zdar";

 

Výpis proměnných na obrazovku

 

double a=123.456;                                          // dimenzování a nastaveni paměti pro double

int b=5126;                                                     // dimenzování a nastaveni paměti pro int

char pole[]="Ahoj Pavle, jak se mas";  // nastavení posloupnosti bajtů jako char pole

cout<<a<<endl<<b<<endl<<pole<<endl;       // řetězec výstupního proudu (monitor)

getchar();                                                        // čekání na entr

return 0;                                                          // výstup z programu

 

Program dimenzuje a nastavuje hodnoty bajtů v paměti pro typy double, int a pole char. Výstupní řetězec funkce cout je spojen operátorem <<, který naskládá textový řetězec pro výstup. Místo formátovacího znaku „\n“ je definován v <cstdio.h> příkaz endl, který informuje cout o přechodu na další řádek.

 

 


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích




OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování




 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 








Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.