www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Program pro získávání názvů www stránek

Tato část kódu je určená pro získání smysluplných www stránek . Cílem je získat http.//name.name.cz ze souborů, které obsahují metainstrukce html a podobně. V tomto souboru jsou textové řetězce, které obsahují i názvy stránek a to ve formátu "http:" a ukončená je ".cz". Program projíždí řádky textu a hledá počátek shody. Následně hledá v podřetězci ukončovací znak. Vzniklý podřetězec ořeže o nadbytečné znaky a webová stránka je k dispozici ve formátu AnsiString. Program ještě vypíše text do komponenty ListBox.
//*******************************************************
// zdrojový kód pro získání cílových WWW stránek
// formát: http://www.keczy.cz
//*******************************************************
{
int delka_souboru; //proměnná počtu znaků v souboru
int uk_soubor; //proměnná ID číslo Window. otevřený soubor
char *data; //ukazatel na data (pole charů)
int start=0,konec=0; //pomocné proměnné pro řezání pole charů
ListBox1->Clear(); //Vymazání ListBoxu
AnsiString hledam="http:"; //slovo hledané jako návěstí počátku emailu
int const oddelit=hledam.Length()+2; //definice odřezání návěstí a přebytečných mezer
//*************************************************
uk_soubor=FileOpen("index.htm",fmOpenRead); //cesta k souboru a jeho otevření pro čtení
delka_souboru=FileSeek(uk_soubor,0,2); //nastavení ukazatele polohy v souboru na konec
FileSeek(uk_soubor,0,0); //nastavení ukazatele polohy v souboru na začátek
data=new char[delka_souboru]; //dynamická alokace pole char dle znaků v souboru
FileRead(uk_soubor, data, delka_souboru); //načtení souboru do pole char
FileClose(uk_soubor); //uzavření souboru
AnsiString orezano,docas,mezi_konec; //pomocné proměnné typu AnsiString
orezano=(AnsiString)data; //koncerze pole data jako char do AnsiString
delete [] data; //uvolnění dynamické paměti jako pole
//*************************************************
do //návěstí pro blok zpracování pole jako AnsiString
{
start=orezano.Pos(hledam); //hledání první pozice shody AnsiString s proměnnou hledam
if(start==0) //test na existenci shody
break; //není shoda, je proveden výskok z do-while
mezi_konec=orezano.SubString(start+oddelit,50); //pomocná proměnná pro výpočet odřezání
konec=mezi_konec.Pos(".cz"); //zjištění pozice ukončovacího znaku
docas=orezano.SubString(start+oddelit,konec+2); //načtení užitkové části AnsiString
orezano.Delete(1,start); //ořezání již testované části AnsiString
ListBox1->Items->Add(docas); //výstup do ListBoxu
}
while(orezano.Length()>0); //test na delku řezaneho AnsiString
}


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Weby o programování
Odkazy na velké servery o programování a vývoji SW
odkazy/programovani
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
PHP práce s poli
Práce s poli a položkamy v PHP.
stranky/php_array
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Odkazník o programování
Rejstřík klíčových slov pro programování ve vyhledávačích.
programovani/programovani.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.