Česká verze English version Deutsch version

Tento text je strojově přeložen automatickým překladačem vět. Obsah nemusí být přesný.

Otevře stránky o aplikaci překladače jazyků

Program : Automatický překladač textů 3v1 ABC Slovnik (EXE)

This text is machine translated sentences automatic compiler. Content may not be accurate.

Open the page for the application compiler

Application : Automatic text translator 3v1 ABC Slovnik (EXE)

Dieser Text ist maschinell übersetzte Sätze automatische Compiler. Inhalte dürfen nicht präzise.

Öffnen Sie die Seite für die Anwendung Compiler

Computerprogramm : Automatisierte Text Übersetzer 3v1 ABC Slovnik (EXE)The principle of connecting with diode array

Obr.5: Princip hovorového spínacího prvku s polovodičovou diodou

Fig.5: Principle of voice switching element with a semiconductor diode modern technologies based on the PN junction began to appear with diode switching elements. Given the complexity of some form of this extended, but gave impetus to the further development of multilayer semiconductor devices. The principle is similar to neon, but a sufficient condition of forward low-voltage (up to 1V). This switch must be voltage on the diode, however, throughout the call. A kind of memory effect in neon is necessary to replace additional overturning circuit, increasing economic demands on the coupling field.

List of all articles Vyhledání pojmů ve článcích
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.