Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obecný popis rozhraní BRA

BRA je rozhraní ze skupiny ISDN a připojuje uživatelské terminály k HW interface BRA v ústředně páté generace. Interface BRA lze přirovnat k převaděči telefonních signálů DSS1 na zprávy L3. Systém ISDN používá pro svou komunikaci na třetí síťové vrstvě signály DSS1, kterými buduje, dohlíží a ruší spoj. Tyto signály jsou přenášeny v D kanálu a velikosti 16kb/s. Vlastní hovor je přenášen v B kanálu o velikosti 64kb/s. Celkový datový tok BRA je označován jako 2B+D. B kanály mají logicky pouze vrstvu 1 dle OSI modelu. D kanál používá fyzickou, spojovou a síťovou vrstvu.

Obr. 1: Blokové schéma rozvrstvení ISDN a rozhraní Interface U

Na obr. 1 je znázorněné ISDN rozvrstvení dle OSI modelu pro D a B kanály. Jedná se o připojení ISDN terminálu k ústředně páté generace přes rozhraní Interface BRA. Interface BRA je hardware, které zpracovává hovorové data mezi kruhovým přenosem v B kanálech a paketovém přenosu na IP protokolu. Interface BRA se také stará o D kanál, kde probíhá komunikace v protokolu DSS1 mezi terminálem a D-Procesem. Fyzická vrstva je společná pro hovorová data i data obsahující signály DSS1. Na fyzické vrstvě je povolená určitá chybovost, která je pro hovor zanedbatelná. Pro přenos řídících signálů DSS1 je zapotřebí 100% bez chybového přenosu. O to se stará spojová vrstva. Dojde-li na fyzické vrstvě k chybě při přenosu datového bloku, a chyba je zjištěná ve spojové vrstvě, je poslán zpět signál pro opakování datového bloku. Předpokládá se, že z procentuální pravděpodobnosti bude další příjem již bezchybný. Dané opakování lze provést 5x, pak je vyhlášena diagnostika vysoké chybovosti. Úkolem spojové vrstvy je sloučit bezchybně přijaté datové bloky do ucelených signálů pro síťovou vrstvu. Obráceně zajistit správný přenos zpráv třetí vrstvy.
Interface BRA převádí signály DSS1 na zprávy L3 v poměru 1:1, doplní ji pouze o identifikační hlavičku. ID hlavička je specifikací pro Proces BRA, kde se zprávy zpracovávají. Identifikátor je za D-kanál, a to i přestože hovorové spojení je logicky svázáno s B kanálem. Opět i řídící signály k činnosti B kanálu jsou směrovány na ID kanálu D. Je to dáno způsobem konstrukce ISDN, která byla nevhodně vyvinuta.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.