Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA

Pro deklaraci jednotlivých stavů rozhraní BRA jsou použité SDL diagramy. Odfiltrováním spojové a síťové vrstvy dle OSI modelu je vytvořené rozhraní L3 BRA. Důvodem je snížení počtu celkových stavů ovládání a vybrání pouze významné zprávy pro L3. Lze říci, že vrstva L2 je plně samostatná a předpokládá se, že kolize na spojové vrstvě jsou řešeny samostatně. L2 říká do L3 pouze jsem aktivní nebo neaktivní. V případě L2 aktivní jsou platné na L3 vývojové diagramy, jehož část je možné vidět na obr. 12. Obecně je zde platná konvence SDL jako u jiných rozhraní. Zprávy ve směru L2->L3 jsou detekcí žádosti ze strany terminálu. Zprávy L3->L2 jsou příkazy určeny pro terminál. HW na L2 příkazy neimplementuje, pouze je přenáší.

Obr.12: Část vývojového diagramu L3 BRA pro odchozí směr

Na obr.12 je znázorněna část vývojového diagramu L3 BRA, která obsluhuje žádosti terminálu o odchozí směr. My si na tomto diagramu ukážeme příklad, kdy je z terminálu vytočené číslo "7", které je ústřednou odmítnuto jako neexistující. Automat je ve stavu "Klid". Terminál musí započnout komunikaci zprávou [SETUP], který je i konstruktorem instance, resp. nového hovorového spojeni. Tato zpráva je ve směru L2->L3 a posouvá automat do stavu "Test". Zde dochází k analýze informačních elementů zprávy [SETUP] a provede se větvení. Pokud je zpráva s kompletní existující volbou, je vrácena zpráva [CALL_PROC]. Je-li již teď zřejmé, že žádost terminálu je neuskutečnitelná, vrací se [RELEASE]. Zpráva [RELEASE] může přijít z terminálu (zavěšení) přirozeně kdykoliv a dochází k rušení dosavadního spoje. Reakcí je [RELEASE_COMP], přechod do stavu "Uvolneni" a volání destruktoru. Po zrušení instance obsluhujícího terminál se přechází do stavu "Klid". Pokud došlo jen k vyvěšení terminálu bez volby, vrací se zpráva [SETUP_ACK], kterou se dává na vědomí o započatí s volbou. Přejde se to stavu „Cekani“, kde se také spouští časovka 15s pro otálení s volbou. Jednotlivé číslice volby jsou posílány zprávy [INFO]. Při každém příjmu čísla je provedena jeho analýza. Pokud zjistí proces spojení, že přijatá číslice neexistuje, vrací do terminálu zprávu [RELEASE]. Jeden z informačních elementů tohoto signálu je „Cause“, který se podílí na přenosu příčiny zrušení. Kód by byl nastaven na 0x01 (Unallocated unassigned number). Inteligentní terminál s podporou češtiny by měl vypsat hlášku „Neexistující číslo“. Programátor může implementovat i informační element „Dislay“, který umožňuje zobrazit text na displey terminálu. Terminál posláním [RELEASE_COMP] oznamuje, že danou skutečnost akceptovat a ruší si své interní záležitosti týkající se tohoto spojení. Tímto signálem terminál navždy končí obsluhu hovorů a pro ústřednu je to signál pro volání destruktoru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.