Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA

Tak jako u jiných rozhraní lze příklad spojení znázornit pomocí sekvenčních diagramů. Předchozí příklad s ISDN terminálem graficky zobrazen na obr.13. Než si zkráceně přiblížíme účastníkovo počínání a reakci ústředny, povšimněme si komunikace L3->Lx. Lx je zatím pro nás nepodstatné rozhraní, ale v porovnání s rozhraním L3 pro Interface U, lze zjistit obdobnost či dokonce stejnost vysílaných zpráv k tomuto rozhraní. Tuto skutečnost si objasníme později.

Obr.13: Ukázka sekvenčního diagramu z příkladu z obrázku 12

Diagram ukazuje vyzvednutí mikrotelefonu terminálu, které způsobilo odeslání signálu [SETUP]. Interface L2 BRA tento signál převede na zprávu [SETUP], doplní ID hlavičku, překopíruje obsah přijatého bufferu do parametrů zprávy a vyšle ve směru L2->L3 k rozhraní procesu L3 BRA. Ten provede analýzu informačních elementů a zjistí požadavek terminálu. Volá konstruktor a předává do rozhraní Lx informace od účastníka. Lx po zpracování vrátí informaci do L3 o možnosti a právu spoj vytvořit, ale číslo je ještě neúplné. L3 BRA automat ví, že má poslat zprávu [SETUP_ACK]. Ve směru k L2 připraví zprávu s ID procesu L2 BRA a do parametrů zprávy vloží bitový obsah celé zprávy [SETUP_ACK]. Proces L2 BRA ořízne ID hlavičku zprávy a bitový obsah 1:1 nakopíruje do vysílacího bufferu. Po stisknutí tlačítka "7" je odeslán signál INFORMATION, ten je převeden na zprávu [INFO] a v rozraní L3 BRA je předán do Lx jako Analyza("7"). Proces rozhraní Lx zjistí, že žádné číslo začínající na "7" nezná a vrací "NeprideleneCislo". Proces L3 BRA ví, že má reagovat signálem RELEASE. Přístroj posílá signál RELEASE_COMP, které se dostane až do automatu L3 BRA procesu, který volá destruktor do Lx rozhraní a přechází do klidu, kde vyčkává na další [SETUP].

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.