Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem

Komunikace je znázorněná na obr.14 mezi NT, tedy nějakým terminálem a LT (nadřízenou ústřednou) u volajícího. U volané strany je zobrazená komunikace k NT, respektive k některému volanému terminálu (telefonu).

Obr.14: Sekvenční diagram budování spoje (začíná terminál)

Volající účastník vyzvedne sluchátko terminálu a při stisku prvního čísla vzniká na NT požadavek k počátku budování nového telefonního spoje. NT generuje signál SETUP k nadřízené ústředně například s požadavky: hovor3.1kHz,B1-kanál,64kb/s,A-low. Pro zajištění správné komunikace je generován CREF (náhodné číslo), které bude identifikátorem pro tento spoj. Požadavky na spoj jsou ve zprávě [SETUP] obsaženy v informačním elementu BearerCapability. Protože volající vytočil pouze jedno číslo, je dodán informační element CalledPartyNumber, který ve svém obsahu má toto číslo.
Zpráva [SETUP] dorazila do nadřízené ústředny volajícího a je vyhodnocována. Systém ústředny zjistí že náhodně vygenerované CREF je volné a zpětně ho pak potvrdí. Tak zjistí, že požadovaný B1 kanál je volný a je možné jej použít. Ví ale, že volba je neúplná, a proto vysílá k terminálu zprávu [CONNECT_ACK], tedy žádost o doplnění informací.
Terminál přijímá CONNECT_ACK, kde kontroluje, zda se vrátila stejná hodnota CREF a požadovaný B1 kanál. Mezi tím volaný stiskl další čísla, která jsou posílána (nemusí to být po jednom) k nadřízené ústředně pomocí signálu INFORMATION.
V případě, kdy dostane nadřízená ústředna poslední číslo volby, které je již možné analyzovat dle očíslovacího plánu, zasílá k terminálu signál CALL PROC a říká tak terminálu, že již má dost informací k vyhodnocení dalšího stavu hovoru.
Při lokalizaci koncového volaného účastníka je ve směru k jeho terminálu vyslána zpráva [SETUP], ve které jsou vyplněny v informačních elementech požadavky na hovor a již také kompletní číslo toho kdo k němu volá. Terminál tuto informaci dostane, i když má všechny B kanály obsazené (komunikuje se po D kanále). Ten na základě svého nastavení rozhodne, co s tímto požadavkem. Pokud ho přijímá, generuje signál ALERT a dává tím na vědomí, že započal vyzvánět.
Signál [ALERT] se přenese sítí (JTS) k volajícímu a dále pokračuje k terminálu volajícího. Je to informací o tom, že po vyzvednutí volaného započne telefonní hovor, resp. hovorová data na B1 kanálu.
Následně volaný účastník vyzvedává zvonící telefon, což je oznámeno z terminálu pomocí signálu CONNECT. To se opět přenese veřejnou sítí k volajícímu a dále k jeho terminálu. Touto informací terminál aktivuje kodeky hlasu a akceptuje tok hovorových dat na B1 kanálu. Tímto okamžikem vzniká korektní hovor v B1 kanálu, který je obsazen a veškerý dohled je řízen pomocí náhodně smluveného CREF, které je tedy po dobu hovoru blokováno.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.