Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro

Implementace služeb ISDN

ISDN je prostředí, které kromě vytváření a budování telefonního spojení, umožňuje také uživatelsky řídit služby z terminálu. Implementace služeb ISDN si vyžaduje specifickou podporu tlačítek terminálu, která je obecně dána doporučením. Nicméně jednotlivá specifikace tlačítek a funkcí jsou identická terminálu, resp. výrobci. Obecně lze říci, že terminál je převaděč požadavků účastníka na signalizaci DSS1. Signalizace DSS1 se podílí jak na vytváření a rušení hovorů, tak i na zadávání a rušení služeb. Pro tyto účely je v ISDN definován signál FACILITY, který svou základní konstrukcí odpovídá ostatním signálům DSS1. Vnitřní implementace tohoto signálu je trochu odlišná. Signál obsahuje informační element Facility, jehož vnitřní struktura je odvozená od počítačově orientovaného formátu ASN.1 (Abstract Syntax Notation One). Připomeňme jen, že ASN je textové vyjádření skládaných numerických struktur určený pro přenos dat. Celá problematika ASN je dosti obsáhlá a z hlediska studia je ASN vnímáno dosti nezáživně. My se vlastní ASN zabývat dopodrobna nebudeme. Služby implementované v ISDN jsou CFU, CFB a CFNR. CFU je okamžité přesměrování příchozího volání na předdefinované číslo. CFB je přesměrování příchozího volání v případě, že volaný účastník je obsazen. CFNR je přesměrování v případě, kdy volaný účastník nereaguje do definované doby vyzvánění.

Obr.16: Příklad žádosti služby z terminálu

Při požadavku aktivovat některou ze služed ISDN terminál generuje signál FACILITY. Tento signál obsahuje informační element Facility, kde je služba a její parametry popsána. Popis je dle zmiňovaného formátu ASN.1 s kódováním BER (obr.17). Rozhraní BRA L2 daný signál přenese jako zprávu [FACILITY] do BRA L3, kde dojde k analýze požadavku služby. Pro přehlednost se kódování BER převede na formální parametry dle obr.18. Požadavek je předán do vrstvy Lx, kde se zjistí oprávnění, platnosti dat apod. Lx vrací do L3 informaci o potvrzení či zamítnutí služby. L3 ve směru k terminálu vygeneruje opět zprávu [FACILITY], kde v informačním elementu Facility sděluje terminálu potvrzení služby či odmítnutí a důvod odmítnutí. Dle inteligence terminálu se objeví textové hlášení na displeji přístroje. Vlastní služba je vždy realizována ve spojovacích procesech ústředny. Lze přirozeně z terminálu ji zrušit, či se dotázat na její aktuální stav.

Obr.17: Výpis paměti přijatého signálu [FACILITY]

Na obr. 17 je paměťový výpis přijaté zprávy [FACILITY], která je zčásti rozdělena a popsána. První řádek je rozepsán a je zřejmé, že se jedná o signál DSS1. Obsahuje Protocol Discriminator, nulovou délku LCREF, MessageType 0x62 definující signál FACILITY a ID=0x1C pro Informační element Facility. Popis tohoto informačního elementu nalezneme v doporučení ITU-T Q.931. My jsme si říkali, že se jedná o protokol ANS.1 s kódováním BER. Rámečky jsou symbolicky vyznačeny jednotlivé struktury a proměnné. Zvýrazněnou barvou jsou označeny významné bajty.

Obr. 18: Ukázka třídy signálu s formálními parametry

Tak jako v ostatních případech je i zde tendence převést signál DSS1 na zprávu L3 s konvencí třídy C/C++. Bitový obsah informačního elementu Facility je převeden z nepřehledného BER kódování na data formálních parametrů. Na obr. 18 je znázorněn výpis třídy takového signálu, který je mnohem čitelnější na obr.17. Zvýrazněné bajty z obr. 17 jsou chápány jako položky třídy signálu. Jejich zpracování je v konvenci C/C++, tedy velmi pohodlné. Opětovně ve směru signálu k terminálu je signál do BER kódování opět převeden. Připomeňme jen, že kódování BER bylo v ISDN použito z důvodů šetření bajtů v datových přenosech.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích




Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií




 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 








Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.