Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obsluha a přidělování CREF a TEI

Pro identifikaci jednotlivých relací jsou použity dva hlavní identifikátory. Na spojové vrstvě se jedná o TEI (Terminal Endpoint Identifier). Jeho velikost je 7 bitová a rozdělená na pásma 0-63 pro manuální přidělování, 64-126 pro automatické přidělování a 127 pro skupinový broadcast. Tento identifikátor je si vyhrazuje každé fyzické zařízení, které je připojené na sběrnici So a musí být pro každý terminál identické. Dřívější terminály se nastavovaly ručně, novější se po připojení na sběrnici nastavují samy. V manuálním prostoru číslování TEI je dnes rezervováno několik hodnot pro specifické využití. Po připojení terminálu na sběrnici a po zprovoznění linkové vrstvy, se terminál registruje ve vrstvě BRA L2. Zde je po celou dobu existence linkové vrstvy TEI zaznamenáno. Spojová vrstva může být aktivována jen v případě požadavku na komunikaci (hovor). Pokud BRA L2 nemá jednoznačné informace pro určení TEI, může vyslat tzv. skupinový brodcast, který se buď ztratí, nebo odpoví dosud nečinný terminál.
Na síťové vrstvě je použit identifikátor CREF (Call Reference Number). Tento identifikátor může být až 7 bajtový a jeho aktuální velikost v DSS1 signálu určuje tzv. LCREF (Lenght of Cref). LCREF určuje počtem svých bitů počet bajtů určených pro CREF. Ve střední Evropě, kde se používá DSS1, je LCREF=01, takže CREF může nabývat hodnot 0 až 127. Nejvyšší bit je tzv. M a určuje směr signálu (NT->LT, LT->NT). Obecně platí, že hodnota CREF je adekvátní ke třetí vrstvě, kterému terminálu TEI je relace určená, je zde nepodstatné. Povšimněme si, že používáme slovo relace, nikoliv přímo hovor, jak by se dalo předpokládat. Hovor je jen z jedna možností relací. Relace může být jen např. žádost o vytvoření služby. Každé CREF musí být identické a všechny signály DSS1 s jedním CREF se vztahují k jedné relaci. Odlišné signály CREF se nijak neovlivňují.

Obr.19: Porovnání identifikátorů CREF a TEI pro jednotlivé relace

Na obr.19 je znázorněná část sekvenčního diagramu s různými kombinacemi CREF a TEI, které mohou existovat v jednom okamžiku. Na sběrnici So jsou připojeny tři terminály, které jsou zaregistrovány odlišnými hodnotami TEI. Na první terminál TEI=40 jsou vyslány dva signály SETUP. Mají stejné TEI, ale odlišné CREF, kterým terminál rozpozná jednotlivé relace. Může se jednat například o dva telefonní hovory. Další SETUP s hodnotu CREF=01 je zaslán na druhý terminál TEI=42. Signály s hodnotou CREF=01 pro první a druhý terminál v kolizi nebudou, neboť spojová vrstva terminálu nepropustí cizí TEI. Třetí terminál vysílá žádost o spojení signálem SETUP s CREF=7F. Tím dává na vědomí, že je mu hodnota CREF jedno, a ať ji určí ústředna. Ta v následujícím signálu vrací CREF=03, které se bude používat až do skončení relace. Pokud jsou B1 a B2 kanály již obsazeny z prvního terminálu, je žádost na SETUP zamítnuta a relace s hodnotu CREF=03 je ukončená.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.