Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Informační Elementy a jejich formát

Za hlavičkou ISDN signálu leží rozšiřující a doplňkové informace a to v tzv. ETSI, což znamená Information Element Identifier (informační elementy). Pro správnou interpretaci, která je zde velmi důležitá, se podívejme na obr. 7., kde je znázorněná základní struktura. Bohužel, celá implementace vnitřní struktury je řešená velmi nešťastně, což záhy snadno poznáte. Nejedná se o klasické počítačové rozdělení bajtů, ale vnitřní struktura je stavěná spíše na systémy s posuvnými registry, kde nejvyšší bit znamená to či ono.

Obr. 7: Obecná struktura Elementů v ISDN signálu

Na obr. 7 je vidět jeden ze signálů ISDN třetí vrstvy nesoucí v poli informačních elementů dva Single Element a dva Variable Element. Je zde přísně definované pořadí, které uvádí, že první musí být Single a pak Variable Octet. Taktéž platí, že dle hodnoty identifikátoru Elementu, platí i další pravidlo. Elementy jsou skládány za sebou od nejnižšího a po nejvyšší.

Sigle Element:
Sigle Element je pouze jednooktetový Element, který sice zabírá 1 Bajt, ale užitkový prostor je pouze 7 bitový. Pozn. Od toho jsou také nazvány Oktety. Nejvyšší bit Ext, je vždy log1, což jednoznačně určuje typ Single Octet. Variable Element jsou víceoktetové Elementy, které říkají, že daný element obsahuje více oktetů. Tedy, že bezprostředně dále následující bajty jsou nositeli informací. Kolik je platných oktetů v daném Elementu, je určeno v následném bajtu, tzv. Length, kde je hodnota ukazující na poslední oktet daného elementu. Dalším důležitým pravidlem je opět přesně definovaná struktura oktetů v Elementu.

Variable Element:
Z obr. 7 je patrné, že první Variable Octet Element leží až za všemi Single Octet Element, což je jedna z podmínek. Povšimněme si změny Ext (nejvyššího) bitu z 1 na 0, což ukazuje na počátek prvního Variable Element. Hodnota Variable Octet pak znamená identifikátor Elementu. Dle Tohoto identifikátoru je potom tvořená prezentace jednotlivých oktetů. Jak je patrné z obr. 7, jsou opět jako první tzv. jednooktetové prvky, které opět vykazují bit Ext log1. Po první změně bitu Ext na log0 dojde ke sdělení, že následující bajty budou součástí víceoktetového prvku, jehož daná struktura je také pevně dána. Povšimněte si, jak další bajty svým Ext bitem ukazují na další, a lze je tak číslovat pomocí A,B C a tak dále.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.