Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

A/D převodník

Obr.1: Bloková schématická značka A/D převodníku pro telekomunikace

A/D převodník je modul, který je určen pro převod analogového vstupu na digitální bitový tok o velikosti 64kb/s pro účely přenosu a zpracování v digitálních telefonních systémech. V podstatě se může jednat o speciální integrovaný obvod určený pro telekomunikační techniku. S oblibou se některé vývojové firmy snaží implementovat A/D jako IO určené pro levné zvukové karty. Požadavky v telekomunikacích na digitalizaci jsou velmi malé.

Obr.2: Princip A/D převodníku s čtyřbitovým slovem

Na obr. 2 je znázorněná vnitřní struktura čtyřbitového A/D převodníku. Vstupující analogový signál je vždy před vlastní digitalizací upraven přes omezovač. Jeho úkolem je analogový signál upravit na předdigitalizační tvar. To znamená signál dostat do určitého napěťového pásma, které je ohraničeno maximem a minimem. Maximum úrovně analogového signálu pak představuje log[1111] na výstupu digitalizace a minimum je log[0000]. Vedlejším úkolem omezovače je upravit signál tak, aby byl lineárně nebo logaritmicky rozložen v požadovaném pásmu mezi body max a min. Takto upravený signál je přiveden na vstup in1 analogové porovnávací jednotky. Na druhý vstup (in2) porovnávací jednotky je přiveden skokový pilovitý signál z A-D čítače. Postupné krokování skoku v pile je řízeno z externího generátoru obdélníku (CLOCK). Generátor obdélníku generuje neustále obdélník nezávisle na čemkoli. Vlastní čítání skoku (o2) a ABCD výstupu od hodnoty Umin=0V (ABCD=[0000]) do Umax=třeba 5V (ABCD=[1111]) po skoku Ukrok=třeba 0,25V si řídí sám A-D čítač. Jsou-li hodnoty in1 a in2 na vstupu porovnávací jednotky rovny, je vyhodnocen výstupní bit Y jako log1. Protože skutečná rychlost skokové pily je velmi rychlá, protíná analogový signál velmi často, a to s frekvencí nastavenou v generátoru (CLOCK). Obecně platí: čím větší frekvence skokové pily, tím častější vzorkování, a tedy kvalitnější digitalizace. Kvalita digitalizace je přirozeně určena i počtem výstupních bitů. Vraťme se ještě k vlastní digitalizaci signálu. Reakce porovnávací jednotky je výstupním bitem Y. Ten nás informuje svou log1 o tom, že analogový signál in1 má "přibližně" stejnou hodnotu jako pila sestavená z napěťových skoků (přírůstků) in2. V tuto dobu je nastavení 0 až 3 pinů odpovídající binárnímu kódu pro aktuální hodnotu analogového signálu. Ale generátor generuje obdélník dál a skoková pila neustále zvyšuje svou hodnotu a 0 až 3 piny se mění! Jak tedy zajistit platnost ABCD bitů? Pomůže nám k tomu jednosměrná I/O brána. Rovností in1 a in2 je nastaven výstupní bit Y=log1. Ten je využit jako bit W (Write) pro zapsání hodnoty pinu 0 až 3 do vnitřních paměťových buněk I/O brány. Zápis se provede jen v případě Y=log1, která je při rovnosti in1 a in2. V jiném případě je vstup ABCD I/O brány uzavřen (vysoká impedance). Dle požadavků připojených obvodů jsou digitální data čtena z vnitřních buněk I/O brány za pomocí vstupu R (Read). Při R=log1 je obsah vnitřních paměťových buněk překopírován na vnější 4-bitovou sběrnici.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.