Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)

Princip digitalizace spočívá v nedokonalosti lidského ucha. Zjistilo se, že není potřeba přenášet a uchovávat celý reálný čas, ale stačí pouze použít vzorky z analogového signálu. Kvalita digitalizace je určena vzorkovací frekvencí a počtem bitů v digitální slabice. Tyto parametry určují i tvarové zkreslení signálu. Předpokládejme digitalizaci harmonického signálu, například sinus signálu a pozorujme tvarové zkreslení na osciloskopu (obr.5).

Obr.5: Deformace sinus signálu po digitalizaci

Sinus signál je vzorkován určitou frekvencí. Každému vzorku je přiřazena binární hodnota. Vzhledem k tomu, že sinus signál je harmonický, má v každém časovém okamžiku jinou hodnotu. Obvod vyhodnocení vzorku bude muset aktuální hodnotu přiřadit nejbližší logické kombinaci. V tomto okamžiku nastává první tvarové zkreslení. Dle vlastnosti zaokrouhlení se po opětovném převodu objeví nepřesnost digitalizace. Velikost vzniklé chyby lze korigovat počtem bitů v digitální slabice. Obecně platí, že při 8 bitové digitalizaci bude vyšší nepřesnost, než u 12 bitové. Čím více bitů bude obsahovat digitální slabika, tím bude digitalizace kvalitnější. Budeme-li náš digitalizovaný sinus signál převádět D/A na analogový, bude mít krokový průběh, což je patrné z osciloskopu (obr.5). Čím hustější a jemnější krokování, tím bude převedený signál pravdivější. Velmi jednoduchým způsobem lze snížit efekt vzniklých kroků. Pomocí vyhlazovacího kondenzátoru a integračního efektu se jednotlivé kroky budou lineárněji měnit. Výsledek této linearizace je tím účinnější, čím kratší budou časové vzdálenosti mezi jednotlivými vzorky. Zde nastává druhé tvarové zkreslení, které je určeno hodnotou vzorkovací frekvence.
Ačkoliv dochází k tvarovému zkreslení, lze tuto skutečnost ignorovat. Lidské ucho neumí tuto malou změnu signálu rozpoznat. Této skutečnosti se využívá v telekomunikacích pro stabilnější kvalitu přenosu hovorů. Dalším pozitivem je možnost vkládat další hovory v čase mezi dvěma vzorky jednoho hovoru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.