Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Časový řadič kanálů

Obr. 6: Bloková schématická značka ČŘK

Časový řadič kanálů ČŘK je modulem, jehož úkolem je sloučit více procesů digitalizace telefonních účastníků. Dle architektury PCM I. řádu, který je definován doporučením ITU-T, je vytvořená i vnitřní struktura ČŘK, která je podmíněna požadavkem na vstup a výstup. Vstup je tvořen skupinou analogových přípojek, kde je vstupní pásmo 0,3-3,4kHz připojené na vstup A/D převodníku. Výstupní 8 bitové slovo A/D je připojené na vstup jednosměrné >M> paměťové buňky. Úkolem ČŘK je toto připojení provést u 30 analogových vstupů, které jsou připojeny přes 30 A/D převodníků k operační paměti CPU. Nultý a 16 kanál v matematickém pořadí nejsou určeny pro připojení A/D převodníku. To je ona specifikace dle ITU-T, která dále popisuje i PCM I. řádu, což je výstup z časového řadiče ČŘK.

Obr.7: Vnitřní blokové schéma časového řadiče kanálů

No obr. 7 je znázorněno vnitřní blokové schéma ČŘK, které připojuje 30 analogových telefonních přípojek ke skupině A/D převodníků. Výstupy A/D jsou připojeny do operační paměti CPU k příslušným adresám. Adresy jsou chápány z pohledu adresováni CPU. Modifikace paměťových buněk paměti je ze strany k A/D převodníkům. Aktuální změny na analogových vstupech jsou v reálném čase digitalizovány 8kHz samplovací frekvencí a digitální hodnoty jsou kopírovány do paměti CPU. Proces CPU obsluhuje jednu z rutin, která obsluhuje tuto skupinu kanálů, respektive adres paměťových buněk, kde jsou uloženy aktuální hodnoty jednotlivých hovorových kanálů. Pomocí svých vnitřních registrů adresuje adresovou sběrnici a do akumulátoru si vloží aktuální hodnotu paměťové buňky. Tu v mezičase překopíruje do paralelně sériového převodníku P/S. Ten jednotlivé bity slabiky skládá do sériového kanálu s konstantně definovanou taktovací frekvencí. Po ukončení skládání předá informaci CPU o provedení. Ten adresuje další paměťovou buňku v pořadí a vše se opakuje. CPU tak postupně projíždí všechny kanály od 0 až po 31 a kopíruje aktuální hodnoty vzorků do bufferu P/S, který zajistí skládání výstupního bitového toku DATA. Ten tvoří spolu se signálem CLOCK prenatální tvar PCM prvního řádu. Takovýto výstup označujeme grafickým symbolem a znakem „I“. dle obr. 6. Jednotlivé časy a celková struktura vzniklého PCM I. bude popsána později.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.