Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Princip časového dělení hovorových spojů

Obdobnou myšlenkou z technologií FDM je založen i princip PCM, který si nyní pokusíme přiblížit. U FDM jsme se snažili přenášet více hovorů v jednom čase za pomocí nosných frekvencí, které sdílely jedno přenosové médium. Myšlenka v použití sdíleného média pro současný přenos hovorů je stejná. Nicméně vlastní elektrická implementace je fatálně odlišná. Jednotlivé hovory nejsou přenášené zaráz v jeden okamžik, ale vždy jeden po druhém. Vzhledem k vysokým rychlostem IO a přenosových cest, je možné mezi dva vzorky jednoho hovoru vkládat vzorky ještě dalších hovorů. Zjednodušeně je možné si představit jeden mnoha pólový přepínač, který velmi rychle přepíná velké množství telefonních hovorů. Každé přerušení hovoru je tak krátkodobé, že pro lidské ucho je nepostřehnutelné. K odbornějšímu vysvětlení tohoto principu přenosu použijeme model, který je zobrazen na obr. 10.

Obr.10: Ukázkový model přenosu bitů v PCM I. řádu

Na obr. 10 je znázorněn model dvou částí spojovacích systémů, které jsou propojeny prenatálním spojením PCM I. řádu. Oba spojovací systémy disponují paměťovým prostorem, který obsluhují CPU. Z každé strany jsou znázorněny telefony, které mají naznačovat možný telefonní spoj. Prenatální spojení PCM I. řádu je provedeno pomocí jednoho signálního a jednoho datového vodiče. Jedná se fyzicky tedy o tři dráty. DATA, CLOCK a přirozeně zem GND. Hlavní výhoda je nezanedbatelná. Spojujeme systém pro 30 hovorových spojení malým počtem vedení. A jak tedy dochází k propojení jednotlivých hovorových kanálů? Předpokládejme, že provedeme maximální počet spojení, který lze po PCM I. provést. Maximum je 30 spojení v systému první s prvním, druhý s druhým atd. Na obrázku 10 je zvýrazněna paměťová buňka s adresou $0107, která je příslušná sedmému kanálu. Ta má aktuální obsah dle obrázku. Cyklické vyčítání jednotlivých obsahů paměťových buněk způsobí i to, že v neustále se opakujících konstantních časových intervalech dojde k propojení naší demonstrační buňky se vstupními bity P/S. Jeho úkolem je obsah B vstupů postupně naskládat na výstup Q (DATA). Za pomocí časovače C (CLOCK) provede odvysílání všech bitů slabiky přes jeden vodič na vstup B převodníku S/P. Ten díky společnému signálu C (CLOCK) umožní synchronní řazení postupně přicházejících bitů na výstupy Q, a seskládá tak přenášený vzorek hovoru. Signál CLOCK je doplněn o kódování příznaků konce a začátku 8 bitového vzorku, což umožňuje správně dekódovat každý osmi bitový vzorek hovoru. Signál CLOCK je doplněn o kódování příznaků konce a začátku rámce, který synchronizuje čtení a zápis hovorových vzorků do správných částí paměťových buněk. Protože je takt signálu CLOCK velmi rychlý, je bitový přenos jednoho hovorového vzorku zanedbatelný. Neustálý cyklický přenos systémem 1K-1K, 2K-2K … až 31K-31K vytváří dojem paralelního spojení 30 telefonních spojení. Připomeňme jen, že každý kanál musí být remodifikován každých 0,125ms, což je čas, který lidské ucho nepozná. Přístupové doby moderních IO jsou řádově ns, což umožňuje mnohonásobné možnosti vkládání hovorových spojení na jedno fyzické přenosové médium. Z historického důvodu se i nadále používá struktura tzv. PCM rámců a multirámců, které vytvářejí přenosové systémy PCM II., PCM III. řádu. Základní jednotkou je pak PCM I. řádu, které má 30 hovorových a 2 služební kanály.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.