Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Časový rámec PCM I.

Obr. 11: Časová struktura prenatálního časového rámce PCM I. řádu

Na obrázku 11 je znázorněno několik rámců prenatálního signálu PCM prvního řádu. Prenatální je proto, neboť fyzicky může být implementován jinak ve spojovacích a přenosových systémech. Pro nás je důležitá jeho logická struktura. Jeden rámec se skládá z 32 buněk, kde velikost buňky je osmibitová a jedná se prakticky o vlastní hovorový vzorek. Z principu digitalizace hovorového signálu víme, že digitální vzorek jednoho hovoru se musí opakovat jednou za 0,125ms, což pak definuje i dobu trvání jednoho rámce. Z obrázku jsou patrné doby jednotlivých bitů a bajtů. Buňka 0 a 16 nejsou určeny k přenosu hovorových vzorků, ale slouží jako služební buňky. Jejich význam je z části dán použitím vyšší vrstvy, která je definována v doporučení ITU-T. Rámec PCM I. je uváděný v literatuře jako datový kanál 30 hovorových spojení. Nicméně je vždy připomenout jeho pomocný vodič CLOCK, který se stará o správnou interpretaci jednotlivých bitů signálu DATA. Signál CLOCK je specifický svým střídáním úrovní, které zajišťuje bitovou synchronizaci. Každý první bit v bajtu signálu DATA je definován log1 v signálu CLOCK, což zajišťuje bajtovou synchronizaci. Pokud se podíváme na začátek signálu CLOCK, uvidíme zde specifickou odlišnost. Ta právě určuje začátek nového rámce. Zbytek informací je následně počítán. Dojde-li k výpadku synchronizace jednoho rámce, je hlášená chyba, ale v se nejedná o kritickou chybu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.