Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Časový spojovací článek

Obr.12: Bloková schématická značka T-článku

Na obr. 11 jsme si ukázali datový přenos hovorových vzorků z jedné části spojovacího systému do druhé části, a to za pomocí rámce PCM I. Přenos měl základní charakter v tom, že spojoval prvního s prvním, druhého s druhým a tak dále. K celému tomuto přenosu dodává synchronizaci signál CLOCK. Co se ale stane, když se tato synchronizace ztratí? Dojde k náhodnému pospojování cizích hovorů. A to je základní myšlenka časového spojovacího článku T (Timer). Zjednodušeně řečeno: T-článek pracuje na principu řízeného prohazování dat mezi jednotlivými kanály. Takovéto spojování hovorů přináší dosud neuvěřitelnou výhodu. Proces spojování není závislý na kvantitě hardware, ale na inteligenci software. Princip spojování je prováděn v rámci operační paměti CPU, jak nám přibližuje obr. 13.

Obr.13: Princip spojování v časovém článku T

Na obr. 13 je znázorněn princip spojování hovorů pomocí T-článku. T-článek je tvořen řídící jednotkou CPU a přístupnou adresovatelnou pamětí Memory. Jsou znázorněny dvě části paměťového prostoru, které představují tzv. obraz PCM I. řádu. Zde jsou uloženy aktuální hodnoty hovorových vzorků. Lze říci, že se jedná o jakýsi buffer, který je obnovován každých 0,125ms. Pro T-článek není podstatné, jaký je přístup do paměti z druhé strany. Ten může být např. z časového řadiče kanálů ČŘK nebo z jiné části paměti. Nyní tedy existují dva obrazy PCM prvního řádu. Obraz A a obraz B. Spojení mezi těmito obrazy je provedeno pomocí instrukčního kódu použitého CPU. Ten má přístup na kteroukoliv adresu paměti, jejíž obsah si pomocí instrukce LDA uloží do registru zvaného Akumulátor. Přeadresuje sběrnici a pomocí instrukce STA uloží obsah akumulátoru na danou adresu. Vzhledem k velmi vysoké frekvenci CPU lze tímto způsobem obsluhovat všech 32 kanálů obou obrazů. Za předpokladu, že CPU ví, které adresy má propojovat, existuje hovorový spojovací prvek, kterému říkáme T-článek. Na obrázku 8.13 je znázorněno, jak jsou propojovány adresy. Demonstruje tři hovorové spoje, které spojují vstupní kanály A obrazu na výstupní kanály B obrazu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.