Česká verze English version Deutsch version

Tento text je strojově přeložen automatickým překladačem vět. Obsah nemusí být přesný.

Otevře stránky o aplikaci překladače jazyků

Program : Automatický překladač textů 3v1 ABC Slovnik (EXE)

This text is machine translated sentences automatic compiler. Content may not be accurate.

Open the page for the application compiler

Application : Automatic text translator 3v1 ABC Slovnik (EXE)

Dieser Text ist maschinell übersetzte Sätze automatische Compiler. Inhalte dürfen nicht präzise.

Öffnen Sie die Seite für die Anwendung Compiler

Computerprogramm : Automatisierte Text Übersetzer 3v1 ABC Slovnik (EXE)Das Prinzip der Verbindung mit Dioden-Array

Abb. 5: Prinzip der Stimme Schaltelement mit einer Halbleiterdiode moderner Technologien auf den PN-Übergang

Basis begann mit Diode Schaltelemente erscheinen. Angesichts der Komplexität der in irgendeiner Form dieses erweiterten, aber gab den Anstoß für die weitere Entwicklung von mehrschichtigen Halbleiterbauelementen. Das Prinzip ist ähnlich wie Neon, aber eine hinreichende Bedingung von vorn Niederspannung (bis zu 1V). Dieser Schalter muss auf der Diode jedoch während des Anrufs. Eine Art Memory-Effekt in Neon ist notwendig, um zusätzliche Umkippen Schaltung ersetzt, die zunehmende wirtschaftliche Anforderungen an die Kupplung ein.

Liste aller Artikel Vyhledání pojmů ve článcích
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.