Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro (z archivu, dnes již není aktuální)

Technologie přístupu do JTS

Jeden z nejdůležitějších faktorů, který drží horní hranici přístupové rychlosti na internet je právě zde. Je to Český Telecom, který vás nepustí více. Proto si rozebereme technické vlastnosti a tím si vysvětlíme, proč se výroba domácích analogových modemů zastavila na hranici 56kb/s. Ačkoliv jste připojení na novou digitální ústřednu, je k vám telefonní signál přenášen analogově. Opět příchod cizích hovorů po vedení k telefonu je také analogový. V ústředně jsou A/D a D/A převodníky, které převádí účastnický analogový signál na digitální PCM signál pro potřeby přenosu digitálních ústředen. Digitální signál se lépe přenáší a kontroluje. Bohužel digitalizace vašeho analogového signálu se týká i přenosu dat z internetu. Digitalizace spočívá ve vysekávání vzorků analogového signálu a pozdějšímu obnovení těchto vzorků. Mezi vzorky jsou časové mezery, které už po renovaci nevytváří spojitý analogový signál. Počet vzorků ovlivňuje kvalitu digitalizace. Ta byla určena od vlastností lidského ucha a to tak, aby to člověk v hovoru nepoznal. Protože technika připojení na internet (ke svému poskytovateli) je stejná jako telefonní hovor, vysekávání vzorků se dotkne i dat internetu. Přenos dat z internetu (jako logické binární hodnoty) jsou fyzicky modulovány do pásma 0,3-3,4kHz jako běžný telefonní hovor.
Poznámka: Při poslechu tohoto analogového signálu slyšíme pískání. Jedná se o přenos dat v analogové formě. Pomocí sinus signálu jsou modulovány binární logické úrovně.
Aby byl modem schopen přijmout modulovaná data, musí být určitá doba trvání dané logické úrovně. Tato doba musí být dostatečně vyplněna nosným analogovým signálem. Berme v potaz, že ještě vlastní analogový signál je v ústředně vzorkován na PCM. Obsah vlastních internetových dat je tak znehodnocen, že doba jedné binární logické úrovně pro přenos do PC musí být časově tak dlouhá, aby byla vůbec příjemcem akceptována. Dlouhé doby modulovaných binárních logických dat se potom projeví na celkové přístupové době. Proč je ale telefonní hovor digitalizován tak nekvalitně? Důvod je jednoduchý. V dobách mezer vzorků jednoho telefonního hovoru vzniká časové místo, kam se vkládají vzorky jiných hovorů. Vznikají nám tak PCM kanály, které umožňují přenos 30 telefonních hovorů po jednom vedení. Český Telecom tak řeší náklady na dálkové spoje a přitom dodržuje dostatečnou srozumitelnost telefonního hovoru. Kdyby Český Telecom zvýšil horní frekvenci u HTS nad stávajících 3,4kHz, musela by se zvednout i vzorkovací frekvence A/D převodníků. Hovor by byl kvalitnější a průchodnost internetových dat rychlejší. Bohužel by se zvýšil i nutný bitový tok v PCM kanálech a Český Telecom by měl vytíženější dálkové spoje. Současná technologie u HTS je 0,3-3,4kHz při 8kHz vzorkování, která vám umožní určitou rychlost připojení na internet. Můžete si být ale jistí, že modem o rychlosti 56kb/s v České republice využijete tak na 50%.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.