Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro (z archivu, dnes již není aktuální)

Přístupové rychlosti v jednotlivých úrovních

Abychom správně vnímali pojem "rychlost internetu", musíme si pojem "rychlost" vyložit správně. Tento pojem je v dnešní době chápán dosti nestabilně. Mnoho lidí je dosti klamáno informacemi, které poskytuje Microsoft ve svých aplikacích. Aplikace nás v průběhu připojení informuje o rychlosti připojení na internet. Bohužel tato informace je zcela zavádějící. Ačkoliv vám aplikace může ukázat 56000b/s, nemusí být pravdivým ukazatelem rychlosti připojení. Existuje mnoho software, které vás informuje o době, rychlosti a ceně připojení. Vše je plně na bázi pseudopočítání. Na klasické HTS nelze přesně registrovat sled telefonních impulsů.
Poznámka: Při použití generování 16kHz impulsů se telefonické připojení na internet rozpadá. Je to z důvodů, že vstupní část modemu se kryje s harmonickými kmitočty odvozenými od 16kHz a nedokáže je zpracovat.
U ISDN připojení jsou tarifní impulsy posílány digitálně v D kanálu. Přenos dat u ISDN je prováděno B kanály a to digitálně. Zde je garantováno 64kb/s v České republice, v USA je 57kb/s. Tato rychlost je stabilní a garantovaná telekomunikační společností. Jedná se o tzv. uživatelskou rychlost připojení. Datový tok o velikosti 64kb/s je uzavírán mezi NT (linkové zakončení ISDN) a ústřednou. V ústředně se 64kb/s datový tok mění na paketový blok o stejné velikosti 64kb/s. Tento blok se drží v celé síti ISDN Českého Telecomu. Při opuštění ISDN technologií, např. připojení do internetu nemusí být využitá celá kapacita tohoto 64kb/s paketu. Bohužel u připojení analogového modemu na HTS se přenosová rychlost stabilizuje až po výměně informací modemu a přístupového bodu. Opět je nutné si uvědomit, že modem komunikuje analogově. Body, které se informují o použití přenosového formátu a rychlosti jsou mimo rámec Českého Telecomu. Český Telecom umožní pouze propojení těchto bodů v pásmu 0,3-3,4kHz. Jak oba body budou mezi sebou komunikovat Český Telecom nezajímá. Na rozdíl od digitálního připojení ISDN se rychlost připojení může měnit a je plně závislá na možnostech obou bodů. Vašeho modemu a možnostech přístupového bodu. Důležité je, že oba body se opět domluví na tzv. první úrovni připojení.

Co je to první úroveň připojení (nazývaná jako linková)? Linkový přenos dat je nejníže položená fyzická vrstva přenosu dat v sériovém toku dat. Ta zahrnuje přenášená data, synchronizaci, paritu, kódování a pod. Linkový přenos u ISDN (digitálně) je v podstatě průběh obdélníkového napětí na vedení přenášející informace. Ten je složen z 2xB kanálů (2x64kb/s), 1xD kanál (16kb/s) což dává datový tok 144kb/s. Ten je ještě doplněn o bity synchronizace a kontroly dat na cca 196kb/s. Toto je výsledná linková přenosová rychlost. Aplikační přenosová rychlost je míněna pro použití aplikací, které mají přístup na 2xB a 1xD kanál. Což je 144kb/s. Obvody pro držení synchronizace a kontroly dat na vrstvě 1 již neobstarávají. Aplikační rychlost 144kb/s je míněná na úrovni 2.
Poznámka: Přirozeně, že na úrovni 2 si může aplikace vytvářet vlastní kontrolní a šifrovací protokoly. Ty se ovšem projeví na navýšení celkového počtu dat nutných k přenesení.
Další, třetí úroveň rychlosti připojení na internet je tzv. uživatelská. Tato rychlost je v plně možnostech spuštěné aplikace a vždy je nižší než je rychlost aplikační. Uživatelská rychlost je brána v případě, kdy chceme přes internet poslat např. soubor k příjemci dat. Uživatelská rychlost bude snížena o velikost dat nutných ke komunikaci obou aplikací.

Jak je tomu u přenosu dat pomocí analogového modemu? Zde je linková rychlost dána schopnostmi modemu a vlastnostmi přípojného bodu. Ale pozor, vždy je omezená vzorkováním Českého Telecomu. Nikdy hranice linkové rychlosti nepřesáhne 56kb/s. Vstupní část přípojného bodu je hardware, které generuje (převádí) logická binární data z internetu na modulovaný analogový signál pro modem. Jak jsme si již říkali, ten musí být dostatečně časově dlouhý, aby jej byla druhá strana schopná akceptovat. Linková přenosová rychlost je určená z nutnosti vytvoření trvalého modulovaného toku dat. Respektive z nutností akceptovat úroveň modulovaného analogového signálu, přenosu synchronizace (start a stop bit) a jednoduché kontroly sériového kanálu (parity). Při výpadku linkového spojení se dle aplikace telefonní spoj rozpojí nebo se pokusí domluvit na nižší přenosové rychlosti. Úkolem linkového spojení je držet synchronní modulovaný datový spoj pro přenos logických binárních dat. Jedná se o binární logické data druhé úrovně, tzv. aplikační. Rychlost přenosu aplikačních dat je vždy nižší než linková a jedná se o komunikaci kompatibilních protokolů softwarových aplikací obstarávající zpracování dat (např. IE, FTP). Úroveň třetí, tzv. uživatelská, je určená uživateli příslušné aplikace pro své účely. Například přenos textu o velikosti 6000 znaků bude aplikačně doplněn na 6512 bajtů. V procesu formátování datového toku v linkovém spoji se skutečná velikost nutná k bezchybnému přenosu dat zvětší na 64000 bitů. Z toho vyplývá, že je nutné si také uvědomit jak nás co informuje o jaké rychlosti.
Poznámka: Jen tak pro informaci. Překopírování 1 diskety (1,44MB) nás bude trvat na 2Mb/s asi 5 sekund, na 1xB kanálu ISDN (64kb/s) asi 3 minuty, na modemu 14,4kb/s asi 13 minut a u mobilního telefonu (9,6kb/s) asi 20 minut. Rychlost je aplikována na skutečnou uživatelskou rychlost.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.