Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Základní architektura přístupových sítí JTS

Obr. 1 nám ukázal prostor, kterému se budeme věnovat. Než se pustíme do popisu komponent přístupových sítí JTS, zadefinujeme si body, které tuto oblast ohraničují. Ze strany koncových zařízení se jedná o telefonní zásuvku pro analogové telefony nebo NT (síťové zakončení) u technologií ISDN. Obecně mluvíme o tzv. účastnickém rozhraní. Zpravidla je to i rozhraní, které rozděluje majetek operátora a zákazníka. Účastnické rozhraní je také styčným bodem pro měření a testování přípojného vedení. Druhým hraničním bodem oblasti je tzv. HR (hlavní rozvod). HR odděluje vedení od technologických částí přípojné ústředny. Je naopak počátečním bodem pro měření telefonní linky.
Úkolem přístupové sítě je propojit oba koncové body metalickým vedením. V telekomunikacích se metalickým vedením myslí dvoudrátové spojení, které umožňuje uzavření jednoduchého elektrického obvodu. Odborně mluvíme o jednom páru vedení. To již umožňuje připojení jedné HTS (hlavní telefonní stanice). Spojením více páru vedení nám vzniká telefonní kabel, jehož označení je právě odvozeno od počtu páru vedení. Existuje v něm definovaný algoritmus členění jednotlivých párů vedení. Výsledkem je nutná znalost orientace se v kabelu, což je náplní práce kabelářů. Kabelář je slangový pojem pro pracovníka, který se stará o umístění a zapojení kabelů. Kabely mohou být zemní či nadzemní, tzv. samonosy. Příslušné zapojení kabelů pak vytváří architekturu přístupové sítě, jejíž příklad je vidět na obrázku 2.


Obr.2: Ukázková architektura přístupové sítě

Na obr. 2 vidíme základní komponenty přístupové sítě, které jsou spojeny kabely o různém počtu párů. Základními komponentami jsou MRK (místní rozvodná krabice), UR (účastnický rozvod), SR (síťový rozvod) a TR (traťový rozvod). Jak již samotné názvy napovídají, je i jejich logické začlenění v architektuře přístupové sítě. Uvedli jsme, že zásuvka je prvním počátečním bodem pro připojení koncového zařízení. Použitý pár vedení je ze zásuvky propojen místím kalem k MRK, které zpravidla sdružuje jednotlivé telefonní přípojky v objektu. Z MRK je provedeno propojení tzv. staničním kabelek k prvnímu hlavnímu bodu JTS a to je UR. Podotkněme, že některé staniční kabely jsou v majetku provozovatele objektu, což trochu komplikuje skutečnou definici přístupových sítí JTS. Kapacita staničního kabelu je cca kolem 8 párů. Účastnický rozvod, nebo také slangově "urák" sdružuje více staničních kabelů. Nejčastěji se jedná o několik geologicky blízkých rodinných domků. Odchozí kapacita UR k SR je řádově v desítkách párů. Logicky SR sdružuje více UR. Prakticky se může tzv. „zasíťákovat“ jedna celá větší ulice. Odchozí kapacita SR je úměrná počtu pořízených UR a řádově se jedná o stovky párů. Posledním ekonomicky únosným bodem sdružování páru vedení je traťový rozvod. TR je již pomocí velkokapacitních kabelů spojen k hlavnímu rozvodu přípojné ústředny. Počet párů by neměl překročit 1500 párů. V jiném případě je vhodné do lokality vložit nějaký spojovací či sdružovací systém JTS.
Uvedené komponenty přístupové sítě jsou zapojovány v námi uvedeném pořadí. Pokud ale situace vyžaduje vhodnějšího spojení, lze použít přímého spojení SR s hlavním rozvodem a nebo přímé připojení UR k TR či hlavnímu rozvodu. K výsledné architektuře přístupové sítě dospějeme za pomocí projektových map. Pro provozní údržbu kabelových sítí se s oblibou používají klasické městské mapy, které umožňují rychlou orientaci. Jedna taková mapa je znázorněná na obrázku 3.


Obr.3: Orientační mapa a označení komponent přístupové sítě

Technik kabelové údržby či údržby koncových zařízení se může díky této mapce rychle zorientovat v terénu. Například, hledá-li umístění UR v zástavbě, kde potřebuje vědět nejbližší číslo popisné. Zde může rozpojit telefonní okruh a otestovat jednotlivé části vedení. V jiném případě, kdy je třeba překopnutý kabel, lze rychle zjistit části ulice v poruše. Tyto orientační mapky nesmí být použity při výkopových pracích. V takovém případě je zapotřebí přesných projektových map z oddělení technické dokumentace.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.