Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Technická realizace přístupových sítí

Na počátku 90. let minulého století, kdy začínají být větší požadavky na množství telefonních přípojek, začínají být stávající přístupové sítě nedostačující. Různé alternace jako byly podvojné přípojky, samonosné kabely či provizorní přípojky zapříčinily zcela žalostný a nevyhovující stav přístupových sítí JTS. Řešení přineslo až DON95 (tzv. postupná digitalizace), která rozjela prudké budování kabelových sítí. Obecně se mluvilo o tzv. kabelizaci. Jejím úkolem bylo nahradit stávající nadzemní drátové vedení za zemní kabely, posílit a nově vybudovat místní kabelové sítě měst a obcí.
K těmto účelům byly použity i nové technologie kabelů. Dodejme, že v tuhle dobu byly na některých místech v provozu olověné kabely, které pamatovaly druhou světovou válku. Konstrukce těchto, tzv. suchých kabelů, umožňovala vodě průtok téměř jako vodovodní potrubí. Nová generace kabelů je vyplněná speciální voděvzdornou vazelínou. Vykazuje vynikající provozní životnost, ale práce s těmito kabely je celkem nepříjemná, neboť vazelína je dosti přilnavá ke všemu. Základní myšlenkou kabelizace je: celá délka vedení k zásuvce musí být pod zemí. Důvody jsou jak bezpečnostní, tak estetické. Kabel v zemi je lépe chráněn před rozmary počasí a rozmary pokušitelů o telefonování na černo. Podotkněme, že nechráněné tehdejší přístupové sítě lákaly mnoho nepoctivců k levnějšímu telefonování. Byl to celkem velký problém tehdejšího SPT Telecomu a.s. Technologie umístění kabelu v zemi se ale výrazně od dob předchozích nezměnila. Můžeme ji sledovat na obr. 4b.


Obr.4: Nejpoužívanější technická řešení přístupových sítí

Na obrázku 4 jsou tři nejpoužívanější způsoby realizace přístupových sítí. Obr. 4a popisuje nejstarší způsob - nadzemní vedení. Cílem kabelizace je vymýtit tento způsob. Připomeňme jen okrajově jeho nevýhody. Holé dráty - oxidují; malý počet vedení; nákladná údržba; závislost na počasí a živelných pohromách atd. Obr. 4b ukazuje umístění kabelu v zemi. Změny v zemních kabelizacích se především dotkly norem, povinnosti evidence a ochranného označení. Pro zajímavost si řekneme, že například kabely nelze pokládat v případě, je-li teplota pod nulou. Kabely jsou křehké a mohly by se lámat žíly. Ostatně komu by se chtělo při těchto teplotách do výkopových prací a pokladky kabelů. Novou technologií, která se především objevuje v městských hustých zástavbách jsou kabelovody (obr.4c). Jedná se o jakési betonové koridory, které jsou určeny pro pokládky kabelů v historických centrech. Jsou univerzální a mohou jimi procházet např. energetické kabely či kabelová televize. Důvodem je to, aby se zde již nemuselo příště kopat. Velmi často se pokládají i prázdné plastové trubky, které se později budou profoukávat optickým kabelem. Oranžové patří telekomunikacím a fialové provozuje kabelová televize.
Další obecnou charakteristikou technické realizace přístupových sítí je i vlastní kabelové zapojení všech komponent (UR,SR a TR). Jednoznačnou prioritou při budování nových přístupových sítí jsou ekonomické investice na použité materiály. Je tedy nutné optimalizovat délku kabelů do geografického území. Obecně platí, že metrická vzdálenost použitého kabelu mezi jednotlivými komponenty přístupové sítě musí být co nejmenší. V rozporu s tímto požadavkem je vyšší počet rozpojovacích bodů, spojek a rozvaděčů. Platí totiž i pravidlo, že kabel má být po celou délku svého průběhu celistvý. Na obr. 5 je možné vidět případy připojení podřízených UR k SR.


Obr. 5: Schéma připojení UR k síťovému rozvaděči

Na obrázku 5 jsou zakresleny kabely, které spojují tři lokality v ulici k síťovému rozvaděči SR, který je určen pro telefonní přípojky v celé ulici. UR1 a UR2 jsou blízko vlastního SR, ale každý na jiné straně. Jsou proto připojeny málo kapacitními kabely, nebo-li singl. UR3 leží daleko a není možné použít dostatečně dlouhého kabelu, který by dosáhl až k SR. Jedna z možností řešení je využít některý UR v cestě pro přepojení na jiný kabel. Tato možnost je na obrázku. Jinak lze použít tzv. zavřenou spojku, která leží v zemi. Nejčastější řešení je takové, že tyto kabely se ukončí v některém UR, kde se dále zapojí do kabelu prvotně určenému tomuto UR. Kabel musí být přirozeně kapacitně silný.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.