Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna

Všechny silné kabely končí v tzv. kabelové komoře, která je prvním místem před vstupem do přístupové sítě. Dřívějším úkolem kabelových komor bylo technické řešení ukončení velkokapacitních kabelů, které byly pod tlakem. Důvodem bylo vytlačování případné vody. Páry těchto kabelů byly ukončeny na tzv. kabelových hlavách a nabízely možnosti měření pro kabeláře. K Hlavnímu rozvodu je spojovaly již obyčejné suché kabely určené pro ústředny. Trochu jiné řešení je použito v zemních kabelů s vazelínou. Zde se u kabelu rozřízne primární (tvrdá) izolace. Žíly kabelu ale nejsou připojeny na kabelové hlavy. Žíly kabelu se očistí od vazelíny (nezávidihodná práce) a pomocí tzv. zipu (nové měkké izolace) se protáhnou až k hlavnímu rozvodu. To znamená, že nejbližší možný měřící bod pro kabeláře je až na hlavním rozvodu.
HR (hlavní rozvod) je přelomovým bodem přístupových sítí. Pojem HR je v telefonní terminologii chápána jako místnost, kde jsou také ukončeny všechny telefonní linky (účastnická čísla) dané lokality. Daná lokalita byla dříve transparentní např. městu nebo části města. V novější terminologii mluvíme o přípojné ústředně, kde již nemusí platit podmínka společné části telefonního čísla. HR je tedy místnost, kde má každý pár kabelu své zakončení. K zakončení jsou použité rozpojovací Siemens pásky, které obsahují ochranné bleskojistky a umožňuji zapojení měřících zařízení (obr. 6.).


Obr. 6: Detail rozpojovacího pásku HR a měřící vidlice

Na obr. 6 je detail rozpojovacího pásku s bleskojistky určenému také pro měření vlastností vedení. Z levé strany je natvrdo a na vždy ukončen zemní kabel, kde jsou vyvedeny všechny jeho páry na rozpojovací svorky. Je zde použit matematicky vzestupný pořádek organizace páru a pozic. Nejčastěji se používají Siemens pásky, které mají 100 pozic. Pak lze na takovém Siemens pásku ukončit jeden sto párový kabel.
Hlavní rozvod je místnost, která mechanicky sdružuje větší množství zemních kabelů. Díky této skutečnosti se vytváří systém umístění Siemens pásků, který tvoří první důležitou část hlavního rozvodu. Obecně mluvíme o kabelové části HR. Vzniklá strukturu Siemens pásků je zřetelná na obr. 7.


Obr.7: Celkové schéma HR s ústřednovou a kabelovou částí

Z obrázku 7, je patrné, jak jsou zemní kabely ukončeny na tzv. Siemens páscích. Jedná se o levou část obrázku, kde je možné vidět 100 a 50 párové Siemens pásky. Každý Siemens pásek je určen svoji pozicí ve vodorovném a svislém směru. Pozice pásku je důležitá pro technickou dokumentaci. Z obrázku 6 a 7 lze vysledovat, že do pravé části Siemens pásku vystupují tzv. ranžíry. Slovo "ranžír" je dlouhodobě používaný pojem v telekomunikací a je určen pro spojení dvou rozvaděčů nebo dvou Siemens pásků na HR. Fyzicky se jedná o kroucené dva měděné dráty o průřezu 0,8 mm s barevnou PVC izolací. Tento ranžír je k dispozici v klubu o 200 metrech a zpravidla je připevněn na pomocný kotouč. Je přístupný pro technika starající se o HR. Někteří technici si vytvářeli vlastní systémy barevného využití ranžíru. Ranžír je určen pro propojení k dalšímu rozvaděči, který je v rámci jednoho společného rozvodu. V našem případě hlavního rozvodu přípojné ústředny. Každá přípojná ústředna má svůj hlavní rozvod. Tuto část HR označujeme jako ústřednová část hlavního rozvodu. Ta je opět tvořena rozpojovacími pásky, nejčastěji opět od Siemens. Nepsané doporučení navrhuje vodorovné umístění. Tak konstruuje HR i Český Telecom. Siemens pásky pro kabely jsou naopak ve svislé poloze. Přirozeně se doporučuje štítkového označení každého rozvaděče či Siemens pásku.


Obr.8: Detailní pohled na vodorovný Siemens pásek ústřednové části HR

Na obrázku 8 je detailní pohled na rozpojovací pásky určené k připojení do technologií ústředny. Jedná se o jakousi analogii, kterou je možné spatřit u rozpojovacích pásků u kabelové části HR. Ze spodu jsou natvrdo připojené kabely, které vedou k deskám v technologické části ústředny. S páry těchto kabelů se již nikterak nemanipuluje a pořádek umístění pozic odpovídá hardwarovým pozicím adresy vstupních portů přípojné ústředny. Povšimněme si, že jsem nepoužil slova "odpovídá telefonním číslům", jak tomu bylo u straších generací ústředen (P51, PK..). Ústředny čtvrté a vyšší generace (EWSD, S12) uznávají tzv. vstupní port. Ten je popsán svou hardwarovou adresou HW a pozicí. Například HW 321-5. Vstupní port je definován svou technologií (HTS, ISDN) a logickou identifikací. Nejčastěji je možné se setkat s technologií HTS (hlavní telefonní stanice), což je klasický telefon. Jeho logická identifikace je pomocí telefonního čísla z národního očíslovacího plánu. Při konfiguraci ústředny lze pak svázat hardwarové pozice s telefonním číslem. To umožňuje tzv. přenositelnost čísel. V praxi se většinou setkáme s tím, že čísla jdou matematicky po sobě a jsou transparentní k počítání pozic v dané hardwarové adrese.
Do vrchní části vodorovného Siemens pásku, která je mechanicky lépe dostupnější, vstupují ranžíry. Dodejme to, že vodorovné a svislé Siemens pásky jsou v jednom stojanu, každý z jedné strany. Každého asi napadne, že ranžír spojuje kabelovou část s částí ústřednovou. Umožňuje tak propojení technologie ústředny s přístupovými sítěmi, kde jsou jednotlivé páry vedení od všech koncových zařízení. Zde je hlavní úkol hlavního rozvodu. Umožnit připojení kteréhokoliv účastnického čísla kamkoliv do geografického dosahu přístupové sítě. Obecně mluvíme o tzv. pevném multiplování, nebo-li slangově ranžírování. Pokud se účastník přestěhuje do jiné lokality, zruší se starý ranžír a natáhne se nový. Nový ranžír povede od původní hardwarové adresy na jiný rozvaděč v kabelové části HR. Účastník se přestěhoval, ale zůstalo mu původní číslo. U Českého Telekomu se jedná o službu "Překládka HTS". Další služba, kterou lze realizovat pomocí HR, je "Přečíslování HTS". Ražír akceptuje původní pozici v kabelové části HR, ale změna pozice v ústřednové části HR změní jeho telefonní číslo. Tuto službu lze již na ústřednách páté generace provést softwarově.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.