Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Dokumentace přístupových sítí

Ještě v nedávné minulosti se pro dokumentaci v telekomunikacích používalo zásadně papíru, tužky a gumy. Existoval základní přehled evidovaných vlastností přístupových sítí. Obsluha HR si většinou vytvářela i vlastní systémy pro rychlejší zjištění nutných informací o vedení a telefonním čísle. My si řekneme ty základní vlastnosti, které popisují HR, kabely a koncové zařízení.
Jedním z nejdůležitějších technických dokumentů je evidence kabelové části hlavního rozvodu. Obr. 10a ukazuje tabulku, kde je obecný popis všech Siemens pásků v identifikaci 1 - 1 až 5 - 4. Každý Siemens pásek je svázán s fyzickým kabelem, logickým začleněním v přístupové síti a počtem párů, které obsahuje. Například při návrhu zřízení nové HTS se tato tabulka používá pro definici vedení a komponent přístupové sítě dle lokality žádosti pořizovatele.


Obr.10: Technická dokumentace popisující kabelovou část HR

Na obr.10b je tabulka, která již rozepisuje konkrétně jeden Siemen pásek. Na pravé straně je přesná pozice na hlavním rozvodu, na levé straně je logická identifikace v přístupové síti. Uprostřed je kolonka, která se zpravidla vyplňuje tužkou a říká nám, jaký telefonní účastník je zde zapojený. Pokud se HTS zrušila, vytrhnul se ranžír a číslo se z příslušné kolonky gumou vymazalo. Pár vedení je volný a je možné jej využit pro jinou HTS. Výhodou této tabulky je i to, že dojde-li k překopnutí kabelu na ulici např. Severní, okamžitě máme seznam všech telefonních stanic, které jsou v poruše.
Pro identifikaci Siemens pásků na ústřednové straně HR se používá štítkového označení pro celou skupinu pozic jedné hardwarové adresy. Spojením několika speciálně vyrobených typů Siemens pásků se vytvoří vodorovný blok, obsahujících 256 pozic, respektive čísel. Identifikuje ho čitelně popsaný štítek, jak to bylo možné vidět na obr.8 a pozici je nutné trochu krkolomně dopočítat. Ke zjištění umístění propojovací svorky při zřizování nové HTS se použije tabulka z technické dokumentace (obr.11).


Obr.11: Rozpis umístění telefonní stanic v ustřednové části HR

Dalším důležitým technickým dokumentem je tzv. karta P3, která obsahuje souhrnně všechny důležité technické informace o HTS. Tedy i HR z části kabelové a ústřednové. Takovou kartu je možné vidět na obr. 12. Jsou zde také informace o umístění koncového zařízení. Lze zní vyčíst telefonní číslo, a komu patří. Pro technika údržby vedení je zde informace o průběhu celého vedení. Je zde rozpis všech komponent přístupové sítě, jejich logické označení a číslo odchozího páru. Pro obsluhu hlavního rozvodu je zde informace o pozici na HR, kam rychle může vložit vidlici měřícího zařízení a změřit parametry vedení. Měření jsme si již vysvětlili v předchozí kapitole. Hodnoty měření je možné porovnat s evidovanými hodnotami při zřízení HTS. Z této karty je možné se dočíst i typ zařízení a počet zásuvek, které byly při zřízení legálně zaevidovány. Karty P3 leží v kartotéce matematicky po sobě jdoucí, dle telefonního čísla. Lze pak jednoduše zjistit majitele neznámého telefonního čísla.


Obr.12: Souhrnná karta technické dokumentace k HTS

Závěrem je třeba dodat, že uvedená papírová forma evidence technické dokumentace přístupových sítí byla plně nahrazena výpočetní technikou. Každý si jistě dovede představit, jaké výhody se nabízí s využitím softwaru. Je možné rychle hledat, třídit a filtrovat potřebné seznamy apod. Díky síťovému propojení jsou informace dostupné každému technikovi. Bohužel zde již tak jednoduše nelze aplikovat známou metodu provizorek, která se dříve často používala. Taktéž je přesnost databáze velmi důležitá, neboť se upustilo od rajónového rozčlenění přístupové sítě. Sloužící technik či technik v pohotovosti se musí umět zorientovat kdekoliv v celé šíři přístupové sítě. Zapomenutí provést změnu v registru kabelových sítí, může později znepříjemnit odstraňování poruch jinému technikovi.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.