Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků

Obr.1: Ukázka telefonní ústředny do 1000 účastníků

Na obr.1 je znázorněná vnitřní bloková struktura větší telefonní ústředny, která se skládá z komponent, které jsme si popisovali. Jedná se o T-článek, který pracuje na principu časového dělení a prostorové články CČ a EČ, které jsou v některé literatuře označovány jako S-články. Dle obr. 1 a jistých označovacích konvencí světových výrobců telefonních ústředen, je označení architektury S-T-S. Slangově řečeno: prostorové pole s časovým spojovacím jádrem. Obecně lze říci, že se jedná o základní a nejpoužívanější architekturu kombinovaného spojovacího pole. S-článek na vstupu je tvořen kompresním článkem CČ, který redukuje počet 256 účastnických a,b drátů telefonních linek na 30, čímž vytváří první 25% redukci. Tímto způsobem jsou vytvářeny skupiny po 256 HTS, které spojuje společný identifikátor, kterému se říká hardwarová adresa HW. Doplňující číslo od 0 do 256 se nazývá tzv. pozice. Na tyto hardwarové adresy jsou aplikovány redukční poměry, které mohou vytvářet silně hovořící a slabě hovořící skupiny HTS. Specifickou hardwarovou skupinou HTS jsou pak tzv. katastrofická čísla. Po redukci počtu účastníků ve skupině jsou a,b dráty propojeny na časový řadič kanálů ČŘK, který je převodníkem analogového a digitálního hovorového přenosu. Je také rozhraním S-T, které udává označení architektury pole S-T-S. V tzv. časovém jádru pole je možné se propojit s kteroukoliv jinou hardwarovou adresou. Následné vyřazení hovorových vzorků z PCM I. kanálu je provedeno na ČVK (časový vyřazovač kanálů), které také zajistí jeho opětovnou rekonstrukci na analogový signál. Výstup je již ve formě a,b drátů, které jsou pomocí expanzního článku EČ propojeny na kteroukoliv pozici (HTS) v dané HW adrese. Dodejme, že pomocí konfigurace ústředny, je možné k hardwarovým adresám a pozicím přiřadit libovolné telefonní číslo. Zpravidla se řadí po sobě, tak jak jsou v matematickém pořadí. Pak lze definovat naši ústřednu jako veřejnou s očíslovacím plánem 311000-311767, s 25% procentní propustností na každou HW adresu. Počet HW je tři. V praxi se značí jako HW101, HW102 a HW103, kde pak hardwarová pozice pro telefonní číslo 311000 je označená jako HW101-0 a pro poslední číslo z očíslovacího plánu 311767 je hardwarová pozice HW103-256.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.