Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT

Z historického vývoje komunikačních systémů je obecně známé, že telefonní a datové sítě tvoří dvě samostatné kapitoly. První a starší kapitolou, která se jevila pro společnost dvacátého století lukrativněji, byla telefonie. Pokud by jsme se snažili za definovat pojem telefonie, měli bychom použít to nejjednodušší, co napadne každého člověka. "Jedná se o přenos hlasu mezi dvěma telefonními aparáty, které se liší telefonním číslem". V 70 letech se do popředí dostává problematika přenosu dat, které později expanduje v novou super moderní technologii. Pokud máme definovat pojem datové sítě, nevystačíme již z tak jednoduchou formulací, jako u telefonie. Pokusíme se současný stav telefonie a IT popsat velmi zjednodušeně. Existují-li telefonní a počítačové sítě, musí existovat i kabel telefonní a počítačový. Oba kabely si dokážeme představit a jistě jsou ve vašem okolí někde ukončeny zásuvkou. Odtud již vede propojovací kabel ke koncovému zařízení, tedy telefonu a PC. Daná konstrukce je typická pro moderní kancelář a její vizuální náčrtek je na obrázku 17.1.


Obr. 17.1: Běžné připojení koncových zařízení k sítím

Kabelové připojení telefonního aparátu je provedeno pomocí zemních kabelů, staničního kabelu a místního rozvodu. Obecně se v telekomunikacích mluví o tzv. přístupové síti. Její dosah od spojovacích technologií ke koncovému zařízení je řádově v kilometrech. V případě počítačových kabelů se jde o stovky metrů a jedná se o tzv. strukturovanou kabeláž. K celkovému hodnocení obou sítí si ještě připomeneme elektrické vlastnosti signálů v metalických kabelech. Přenos digitálního signálu pomocí polarizovaného napětí je háklivé na zaoblování hran obdélníku díky parazitní kapacitě vedení. Ztráta ostrých hran signálu snižuje jeho užitkovou přenosovou rychlost. Analogový hovorový signál 0.3-3.4kHz je převážně omezen reálnou hodnotou odporu vedení, což snižuje jeho vzdálenost. Rozdílné technologie, rozdílné technické problémy. Ovšem jedno mají obě technologie společné. Přenosové médium. Metalické vedení má v obou případech téměř shodné elektrické vlastnosti. Liší se počtem drátů, směrem a způsobu přenosu užitkových infor

V sedmdesátých letech minulého století se začínají klást požadavky na vznik přenosových systémů, které mají zcela odlišnou architekturu než dosud používané hierarchie telefonních sítí. Eliminovat počet významných bodu sítě na strukturu sítě s univerzálnějšími a nahraditelnými směrovacími body. V období studené války by pak zásah tranzitní telefonní ústředny měl nedozírné následky na celkovou pružnost telefonní sítě. Tato skutečnost byla podmětem ke vzniku přenosových sítí, které byly i základem pro internet, tak jak ho známe dnes. Změna struktury přenosových systémů musela být provedena tak, aby se dalo využít co nejvíce stávajících dálkových kabelů. Opět se společným jmenovatelem stávají kabely v zemi a jejich efektivní využití. Jsme na konci osmdesátých let a začínají komerční požadavky na přenos počítačových dat. Objevují se modemy pracující v pásmu 0.3-3,4 kHz, které využívají hovorovou cestu pro přenos modulovaných digitálních dat s poměrně malou přenosovou rychlostí. Vlastní spojovací mechanizmy mezi mo

Paralelně s vývojem moderních telekomunikací se zcela nezávisle vyvíjí počítačové sítě. Obecně lze říci, že již od samého začátku se cesta vývoje datových přenosů v počítačových sítí diametrálně liší od konvencí telefonních sítí. Na vývoji se podílí mnoho světových malých firem, které implementují svá specifická řešení. Vznikají tak první lokální počítačové sítě pracujících na paketovém přenosu užitkových dat. Hlavními kritérii vývoje těchto sítí se stalo použití přenosového média, systém identifikace spojových a koncových bodů, řízení zabezpečení přenosu dat na spojové vrstvě a principy řízení na vrstvě síťové. Vývoj byl poměrně dynamický. Nejvíce problémů se objevilo při standardizaci a zavádění velkých počítačových sítí. Jednotlivé vývojové etapy počítačových sítí si rozebírat nebudeme, uvažujme již dnešní obecně známý internet. Definujícími parametry jsou IP adresa, přístupová rychlost a kontinuita přenosových streamu v multimediálních aplikacích.

Velmi dlouho trvalo, než si k sobě našly cestu systémy pro telefonní a datový přenos. Podmětem k myšlenkám konvergence obou sítí je především rozvoj klasického internetu v domácnostech a potřeby trhu prolomit monopolní postavení dlouholetých provozovatelů telefonních služeb. Alternativní telefonie začíná svou novou éru na datových přenosových systémech. Dalším požadavkem ekonomického rázu je ušetření materiálu pro budování sítí alternativní telefonie.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.