Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy

Mnoho odborníků na internet a telekomunikace je již od roku 2000 přesvědčeno o postupném přechodu klasické telefonie k VoIP. Předpokládá jí, že přenosovým a spojovým médiem se stanou pouze prostředky internetu a klasická telefonie zcela zanikne. Ještě odvážnější tvrzení uvádějí to, že za několik let bude telefonování zcela zdarma, a bude poskytováno jako doplňková služba k připojení zákazníka k internetu. Jaký bude stav telekomunikací za pár let je otázkou, kterou se zabývat nebudeme. Počítat ale s tím, že stávající sítě JTS zaniknou je více něž nepravděpodobné. Důsledkem toho budou vznikat tzv. hybridní telefonní systémy, které budou sdružovat technologie více provozovatelů a technologií. To se ovšem projeví na kvalitě hlasu a služeb. Problematiku jsme si nastínili již v předchozí kapitole věnované kompatibilitě telefonní komponentů. Nyní se pokusíme rozebrat hybridní telefonní síť, která je znázorněná na obr. 17.3.


Obr. 17.3: Jednoduché schéma hybridní telefonní sítě budoucnosti

Na obr. 17.3 je znázorněno jednoduché schéma telefonní sítě budoucnosti. Hybridní je díky ústřednám čtvrté a páté generace, které pracují na odlišných principech spojovacích polí. Investice do ústředen čtvrté generace se musejí projevit na době provozu, a nepředpokládá se, že by se rychle nahradily. Např. Český Telecom má své technologie postavené na ústředně čtvrté generace. Podotkněme, že ústředny čtvrté generace pracují s kruhovým přenosem dat, kdežto ústředny páté generace s paketovým přenosem dat. Již dříve jsme si uváděli, že obě technologie lze spojit tzv. VoIP konvertorem. Ten se stává slabím místem přenosové cesty hovorového signálu. Přenosovou cestu hovorového signálu jsou míněny všechny technologické komponenty, které jsou mezi oběma hovořícími koncovými body. Dle obrázku 17.3 je možné pozorovat jednotlivé připojení koncových bodů. My si nyní popíšeme jednotlivé druhy spojení, které mohou v hybridní síti vzniknout a řekneme si jejich výhody a nevýhody.

První a nejideálnější druh spojení je přímé paketové propojení ústředen páté generace. Lze jej provést mezi telefony A a B. Hlavní výhodou je to, že hovorová data jsou od A/D převodníků v paketové podobě po celou dobu přenosu. Díky správnému dimenzování šířky přenosového pásma a vytváření virtuálních okruhů mezi ústřednami páté generace, lze dosáhnout nejkvalitnějšího hovorového propojení. Doba přenosu paketu je krátká.

Druhá možnost propojení je velmi podobná. Klasické paketové propojení. Lze jej uskutečnit pomocí koncových zařízení C dle obr. 17.3. Koncové zařízení typu C je klasický VoIP telefon, který může být hardwarový či softwarový. Po vyřízení telefonní signalizace se oba IP telefony spojí systémem bod-bod a plně v moci pružnosti internetu je výsledná kvalita hovorového spojení. Ta bývá vždy nižší než v prvním druhu spojení. Je to způsobeno různými komponentami internetu jako jsou překladače adres nebo servery s bezpečnostním software. Nepříjemnou vlastností je dynamická hodnota zpoždění hovorových paketů.

Třetí druh propojení lze vytvořit v případě, kdy oba koncové body jsou připojeny na rozdílné technologie ústředen. Mluvíme o spojení s jednou konverzí. Lze jej vytvořit za pomocí koncových zařízení typu D a C. Koncové zařízení typu D je klasický analogový telefon (jako typ A), který je ovšem připojen na ústřednu čtvrté generace. Ta je založená na kruhovém přenosu v celé šíři technologie této generace. Přechod do paketového přenosu zajišťuje VoIP konvertor, což je hardware nebo software. Každé zpracování dat je díky vyrovnávacím pamětem a případným algoritmům kodeků časově zpožděné. Tato skutečnost vnáší do přenosové cesty nadbytečné zpoždění. Zpoždění není již zanedbatelné a spolu s analogovou vidlicí u A/D převodníků snižuje kvalitu hovoru. Pokud přidáme i vlastnosti klasického paketového spojení, dosahuje zpoždění hovoru až stovky ms.

Čtvrtým, nejméně šťastným druhem spojení, je spojení s dvěma konverzemi. Jedná se o spojení kruhových spojovacích systémů pomocí paketového přenosového systému. Na obrázku 17.3 je to telefonní hovor mezi koncovými zařízeními typu D a E. Zde jsou hovorové pakety zpožděny dvěma VoIP konvertory. Stávající JTS (tedy SS7) používá přenosové systémy čtvrté generace, tedy s kruhovým přenosem, a toto zpoždění se v rámci jednoho operátora neprojevuje. Bohužel do budoucna (už i nyní) se alternativní operátoři snaží o připojení do národní telefonní sítě pomocí internetu, tedy paketově. Pak analogové telefony, v telefonním mezi operátorském spojení druhu dvou konverzí, je kriticky nekvalitní. Bohužel tento stav se stává aktuálnějším. Proto jsme zavedli pojem hybridní telefonní sítě. Konvergence telefonních sítí bude mít svůj nezbytně nutný vedlejší záměr. Aplikovat paketová spojovací jádra do všech komponent VoIP. Úkolem tohoto záměru je vymítit pojem hybridní telefonní sítě a vytvářet paketové homogenní sítě.

Odhadovat budoucnost v telekomunikacích je vždy ošemetné a mnohokrát se ukázal pravý opak. Vzpomeňme jen krátké textové zprávy SMS. Ty na mobilech byly implementovány jako doplňkové služby, které byly odvozeny od UUS (User to User Signalling) u ISDN. Dle minimálního zájmu o tuto službu u ISDN si vývojáři GSM trochu zavřeli vrátka pro rozšiřující funkce SMS. A ejhle! SMS se na konci 90 let stala telefonní služba číslo jedna. Taktéž se na konci 90 let mluvilo o H.323, že se stane VoIP signalizací číslo jedna. Vycházela z normy Q.931. Dosud používanou pro ISDN signalizaci, měla již pevné normalizační základy a byly s ní mnohaleté zkušenosti. Během pěti let ji zcela převálcovala novější signalizace SIP, která ještě dnes disponuje zcela odlišnými vlastnostmi. Je nová, má standardizační nemoci a praktické zkušenosti již začínají naznačovat její příliš průhlednou textově orientovanou strukturu. To přirozeně nahrává hackerům, kteří se určitě začnou objevovat i na poli VoIP telefonie. Nepředbíhejme v úvahách o moderních telekomunikací a raději si rozeberme onen signalizační protokol číslo jedna (SIP).

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.