Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obecný popis rozhraní PCM

Jedním z často používaných veřejných rozhraní je KD3. Jedná se o digitální trakt PCM prvního řádu, který používá 2Mb/s pro realizaci fyzické vrstvy. Přenos hovorů je digitální s formální osmi bitovou slabikou. Konstrukce PCM je chápána jako struktura časových úseků logicky svázána do rámců a multi rámců. Rámec má 32 time slotů, které se střídají v cyklu 0,125 ms. Jeden time slot nese osmibitový vzorek jednoho hovoru. Pro hovor je určen 1-15 a 17-31 time slot. 0 time slot je určen pro rámcovou a multi rámcovou synchronizaci. 16 time slot (kanál) je vyhrazen pro signalizaci K. Signalizace K je určená pro přenos telefonní signalizace. Rozhraní KD3 připojuje nejčastěji pobočkové ústředny k veřejné telefonní síti, ale je možné KD3 použít i jako příčku v rámci veřejné telefonní sítě. Připojení je čtyřdrátové a napětí je řádově ve voltech. Dosah toho rozhraní je do 1 Km, pro delší vzdálenosti je nutné použít opakovače.
Připojení KD3 veřejné telefonní ústředny k ústředně páté generace je provedeno pomocí Interface PCM, což je kombinace SW a HW. Dřívější desky PCM používaly speciální integrované obvody pro telekomunikační techniku. Dnes se využívá universální IO pro realizaci fyzické vrstvy a DSP pro softwarovou implementaci signálů v 16 kanálu. Opět je nutné podotknout, že se jedná o přelom kruhového přenosu na paketový. Tato problematika je citlivá pro hovorová data. Na realizaci telefonních signálů v 16 kanále nemá žádný vliv. Problém se může vyskytnout i v synchronizaci, ale obecně platí, že udavatelem synchronizace jsou veřejné ústředny. Proto i desky PCM v ústřednách páté generace pracují ve fázovém závěsu (nechají se synchronizovat).

Obr.1: Blokové schéma rozvrstvení PCM rozhraní

Na obrázku 1 je znázorněn pokus rozvrstvení PCM rozhraní dle OSI modelů. KD3 je rozhraní poněkud zastaralé, je proto rozvrstvení jen symbolické. Je zde patrné, že všechny kanály používají fyzické vrstvy pro přenos dat. Hovorová data ležící v kanálech 1-15 a 17-31 jsou kruhově přenášena a to bez možnosti opakování. Zde se předpokládá jistá hranice chybovosti, která je identická 2Mb/s toku. V 16 kanálu jsou přenášeny informace (signalizace K) o stavech pomocí logických úrovní, jejichž doba trvání je řádově v milisekundách. Spojová a síťová vrstva je pro signalizaci K spojená a nelze ji přímo definovat. Cílem Interface PCM L2 je převést signalizaci K na systém zpráv L3 pro proces PCM ústředny páté generace.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.