Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obecný popis rozhraní PRI

PRI je rozhraní ze skupiny ISDN a znamená Primary Rate Interface nebo také PRA (Primary Rate Acces), 30B+D. Český Telecom označuje tuto přípojku obchodně jako EuroISDN30. Slangově se tomuto rozhraní říká primární multiplex, nebo zkráceně "primár". Obecně se jedná o Připojenívětší pobočkové ústředny k veřejné telefonní sítí. Lze tímto rozhraním vytvářet i příčky v sítích ústředen. PRI obsahuje 30 nezávislých B-kanálů 64 kbit/s a jeden D-kanál 64 kbit/s. Celková přenosová kapacita je dána normou pro přípojná vedení E1 s kapacitou 2,048 Mbit/s, slangově nazývanou "dvoumegabit". Rozhraní PRI je svým principem podobné rozhraní BRA s tím rozdílem, že PRI má více B kanálů a nepodporuje všechny služby ISDN. Dodejme, že existuje i PRI pro americké telekomunikace, kde se jedná o 23D+B. Evropské ISDN je založené na signalizaci DSS1, které je použito i u PRI. Implementace DSS1 u PRI je mnohem stručnější a přehlednější. Je to dáno tím, že PRI nepodporuje z principu některé služby, které se vztahují pouze ke koncovým terminálům.

Obr.1: Blokové schéma připojen ípbx k EuroISDN30

Na obr. 1 je znázorněné blokové schéma připojení pobočkové ústředny k JTS. Primární multiplex je v telekomunikacích používán pro tzv. silné připojení k JTS. Může se tedy jednat o připojení pobočkové ústředny třeba o 300 účastnících. Postupně PRI nahrazuje starší systém PCM. Nicméně na počtu připojení není mezi PCM a PRI žádný rozdíl. PRI je v praxi standardně používáno obousměrně bez ohledu na umístění kanálu. Ve veřejné ústředně je převodník LT, který tvoří rozhraní mezi kruhovým přenosem hovorů ve veřejných sítích a fyzickým vedením s rozhraním U2M. Jeho úkolem je vytvořit časovou strukturu 30B+D na linkovém kódu 2B1Q. Rozdíl oproti BRA je v tom, že vedení je čtyř drátové a není superponováno na vyšší napětí. Vedení je ukončeno NT1, které je oproti NT u BRA odlišné svou elektrickou konstrukcí. NT1 je fyzikální převodních čtyř drátu na čtyř drát. Vyžaduje vždy externí napájení. Za tímto NT1 pokračuje čtyř drát jako tzv. sběrnice, která je logicky stejná jako u BRA. Použitý linkový kód je HDB3. Ve většině případů je tato sběrnice připojená do pobočkové ústředny. Lze na ni připojit i speciální terminál. Novodobé telekomunikace preferují připojení PRI pouze do ústředny. Pro připojení PRI do ústředny páté generace je použito tzv. Interface PRI.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.