Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace

Signalizace DSS1 používá specifickou komunikaci pro výměnu stavů mezi NT a LT. Tato komunikace je založená na principu dotaz a povinná odpověď. Dotaz může být vznesen kdykoliv a kýmkoliv. Pro dotaz je určen signál STATUS_ENQUIRY, který je transformován na zprávu L3 [STATUS_ENQ]. Ten je zpracováván v příslušném B procesu v SubProcesu DotazStav. B-Proces má proměnnou "Stav", která je kopií aktuálního stavu SDL diagramu B-Procesu. S přechody stavů SDL diagramu se mění i proměnná "Stav", a to dle interního formátu ústředny páté generace. PRI požadavku o vrácení stavu k druhé straně je provedena transformace dle převodní tabulky a pomocí zprávy STATUS je hodnota vrácená. Zprávy podílející se na této výměně jsou:

[STATUS_ENQ]
Tuto zprávu generuje buď strana síťová (NT), a nebo strana koncová (User) v případě potřeby dotázat se na stav druhé strany. Informace o stavu musí povinně druhá strana odpovědět zpětnou zprávou STATUS, kde v elementu Call State je obsažen kód stavu, dle převodní tabulky.

[STATUS]
Jedná se o zprávu, která je protější reakcí na dotaz STATUS_ENGUIRY, kterou se strana síťová nebo uživatelská ptá strany na aktuální stav. Odpověď na dotaz je povinný a stav je obsažen v elementu Call State v oktetu CallStateValue.

V signálu STATUS signalizaci DSS1 je informační element, který nese informaci o aktuálním stavu. Jedná se o Call State, jehož strukturu je možné vidět na obr.3, který je převzat z doporučení ITU-T Q931.

Obr.3: Struktura informačního elementu z doporučení ITU-T

Informační element Call State obsahuje jeden oktet, který má dvě položky. Nejvyšší dva bity jsou nositeli standardu použitého kódování a pro nás jsou nepodstatné. Používá se 00, které označují typický standard ITU-T používaný ve střední Evropě. Dolní zbývající bity určují hodnotu, která je dle tabulky 1 informací o předdefinovaném stavu DSS1 signalizace. Výčet definic stavů je v tabulce 1, která je převzatá z doporučení ITU-T. V ústředně páté generace je přirozeně použito jiných definicí, které lze pomocí převodní tabulky přizpůsobit.

Tabulka 1: Výčet stavu DSS1 dle doporučení ITU-T

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.