Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu

Na příkladu obsluhy zprávy [STATUS] si ukážeme další z významných konstrukčních vlastností ústředny páté generace. Jedná se o definici SubProcesu. Interface PRI se skládá z Procesů, které tvoří software obsluhující SDL diagramy. Proces ovšem může mít víc než jeden SDL diagram. Obecně je Proces nazýván dle hlavního účelového SDL diagramu. Proces může disponovat více SDL diagramy, které pak tvoří tzv. SubProcesy.

Obr.4: Vnitřní struktura procesu a SDL diagramy

Na obrázku 4 je blokově znázorněná vnitřní struktura B-Procesu. Ta je složená z několika SubProcesů, které disponují vlastními SDL diagramy. Jednotlivé SDL diagramy jsou na sobě nezávislé, což velmi zpřehledňuje implementaci složitých algoritmů. Díky této skutečnosti lze paralelně zpracovávat více akcí, které mohou vznikat na základě příchozích zpráv. Datové položky jsou společné, tudíž viditelné ve všech SDL diagramech. Je zde použitá metoda synchronizace, které umožňuje řídit či nastavit stav v jiném SDL diagramu. To lze z výhodou použít např. v tzv. Destruktoru, který ze synchronizuje všechny automaty do klidu, bez ohledu na to v jakém stavu byly. B-Proces je definován svým jednoznačným ID a sem jsou zasílány všechny zprávy týkající se daného B kanálu. Zdroj zpráv je definován svým ID a může být odkudkoliv. Příchozí zpráva je zpracovávána dle pořadí SDL diagramů. Například zpráva [OBSAZENI] je přijatá hned DSL1 diagramem, protože ji očekává. Zpráva [STATUS] je prvním SDL diagramem nepřijatá a je zaslána na SDL2. Zde je přijatá a zpracována. Např. zpráva [VYZVEDNUTI] nepatří vůbec do Interface PRI, je proto odmítnutá všemi SDL diagramy a následně označená jako chybná. Je tedy patrné, že příchozí zprávy jsou postupně nabízeny všem SubProcesům.

Obr.5: Celý vývojový diagram pro zpracování dotazu na stav

Na obr. 5 je znázorněn SDL diagram, který je SubProcesem z předchozího příkladu v B-Procesu. Jmenuje se "DotazStav" a jeho úkolem je zpracovat příchozí zprávu [STATUS_ENQ]. Ta je svázána z daným B kanálem, je proto směrována na B-Proces. Tato zpráva je ověřena v prvním SubProcesu "B", který je nezpracoval. Další pokus je v našem SubProcesu "DotazStav", kde je tato zpráva očekávána. Příchod zprávy je podnětem ke vzniku instance, která provede následující, a pak zanikne s přechodem do Klid. V kódovém zpracování DOTAZ se pomocí C/C++ dotáže na globální proměnnou "Status", která je modifikovaná stavem v DSL1 diagramu a specifikuje tak stav automatu B. Provede se převod na DSS1 tabulku a vyšle se zpráva [STATUS]. Proč je tato metoda velmi výhodná? Říkali jsme si, že norma určuje existenci STATUS_ENQUIRY kdykoliv. Pokud bychom tuto skutečnost akceptovali v SDL1, rozšířil by se nám diagram do neuvěřitelného objemu. Museli bychom kontrolovat příchod této zprávy v každém stavu. Implementace použitá v ústředně páté generace s vytvořením SubProcesu je dána pouze jednoduchým diagramem z obr. 15.5.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.