Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obecný popis kombinačních zapojení

Různými zapojeními struktur a kombinací lze vytvářet tzv. prostorové články. Jejich vnitřní struktura může být velmi variabilní a lze říci, že prostorové články jsou již nejvyšším stavebním kamenem DSP (digitálních spojovacích polí). Obecně lze dle charakteru prostorové články dělit na kompresní (redukční) CČ, expanzní EČ a články s multiplovacím charakterem MČ. Jejich blokové schématické značky je možné vidět na obr.1.

Obr.1: Blokové schématické značky pro a) kompresní, b) multiple a c) expanzní článek

Na obr. 1.a) je schématická značka používaná pro kompresní (redukční) článek CČ. Tento článek je složen z několika prostorových polí, které mohou být na sobě nezávislé, nebo mohou používat přeliv mezi jednotlivými poli. CČ nemá žádný spojovací význam, ale jak již sám název říká, jedná se pouze o redukci počtu vstupních kanálů. Kompresní článek CČ je definován počtem vstupů a výstupů, které mezi sebou určují poměr komprese. Obecně platí: čím větší činitel komprese, tím menší propustnost článku. V praxi se používá standardně komprese 25%, což například pro blok 256 telefonních přípojek umožňuje současného telefonování pouze pro 32 účastníků. Tato komprese se jeví plně dostačující pro bytové telefonní stanice.
Na obr. 1.c) je schématická značka používaná pro expanzní článek EČ. Na rozdíl od CČ je použitá struktura prostorových polí s expanzním charakterem. Dalším rozdílem je to, že v EČ nelze použít přelivu skupin, což je patrné z funkcionality expanzního článku. Ten již plní jisté spojovací funkce, které definitivně určují koncové telefonní číslo. Zjednodušeně lze říci, že EČ se podílí na spojení např. posledních dvou číslic.

Obr.2: Bloková schématická značka multiple článku

Na obr. 2 je asi nejzajímavější a také nejsložitější prostorový článek, který disponuje spojovacími funkcemi. Jedná se o multiple článek MČ. Jeho vnitřní struktura je opět složená z mnoha prostorových polí. Ty jsou kombinačně zapojeny tak, aby vytvořily základní spojovací vlastnost multiple článku MČ. Ta spočívá v dosahu kterékoliv vstupní skupiny na kteroukoliv výstupní skupinu. Musí být zajištěna i ta vlastnost, že pokud je třeba propojit více žádostí v jedné vstupní skupině na jednu druhou výstupní skupinu, MČ to musí díky své architektuře zajistit. Pak je definicí MČ jeho propustnost a vnitřní blokáda. MČ je nejdůležitějším stavebním kamenem prostorových spojovacích polí a zpravidla se zapojuje v několika stupních, jejíž počet je odvozen od celkového počtu telefonních číslic. Vlastní multiple článek je vnitřně symetricky a jeho vnitřní maximální blokáda je konstantní. Vnitřní blokové zapojení je možné vidět na obr.3. Celkové zapojení více MČ pak udává celkovou propustnost telefonní ústředny, která může být dimenzována dle předpokládaného provozního zatížení.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.