Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vnitřní struktura multiple článku MČ

Obr.3: Vnitřní blokové schéma multiple článku

Na obr. je vytvořen pokus zobrazení části spojovacích funkcí multiple článků. Vnitřní struktura je zobrazená k našemu jednoduchému příkladu MČ z obr.2. MČ je složen ze čtyř prostorových polích 4x4x4 s expanzním a kompresním charakterem, které jsou pro jednoduchost tvořeny základními prostorovými prvky PP4x4. Počet vstupů a výstupů je u všech elementů stejný, tedy 4. Celkový vstup MČ se skládá ze čtyř skupin J0x až J3x, což představuje 16 nezávislých vstupních linek do MČ. Výstup je analogicky pro zachování symetrie stejný. Zajímavější je spojení výstupů expanzních polí a vstupů polí kompresních. Po podrobnějším shlédnutí obrázku 3 lze vnímat algoritmus spojování. Obecně platí, že jednotlivé vstupy každé vstupní skupiny jsou rozhozeny na všechna redukční prostorová pole. To zajistí to, že je možné z každé vstupní skupiny docílit spojení z kteroukoliv výstupní. To ostatně, jak víme z předchozích prostorových komponent, není až tak zvláštní výhoda. Hlavní výhodou tohoto seskupení prostorových polí je to, že pokud nastane situace, kdy si všechny vstupy jedné skupiny usmyslí a budou chtít být spojeny s výstupy opět jedné výstupní skupiny MČ to musí zajistit. Mluvíme o tzv. 100% vnitřní průchodnosti. MČ je schopné i dále propojit jiné vstupy na další volné výstupy. Náš demonstrační MČ má 100% propustnost, je symetricky a prostorově malý. Takového článku v telekomunikacích se nepoužívá. Používají se MČ s desítkovou konvencí a s mnohem menší propustností. Z takových MČ se stavějí velké spojovací systémy, které jsou specifické dynamickou propustností a schopností programově eliminovat vnitřní blokádu ústředny. Jistě jste si povšimli, že od jisté úrovně znázorňování prostorových komponent nejsou použité vodiče pro řízení. Řízení prostorových polí a článků je naprosto odlišná záležitost, která nemá s systémem hovorových propojovacích prvků nic společného. A to je také jedna z charakteristik ústředen III a IV generace, kam dosud uváděné spojovací pole patří.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.