Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vnitřní struktura prostorového pole

Obr.2: Vnitřní struktura prostorového pole a) expanzní charakter, b) kompresní charakter

Na obr. 2 jsou znázorněny dvě vnitřní struktury prostorových polí, u kterých můžeme pozorovat nápadný zrcadlový efekt. Pokud se podíváme podrobně na zapojení PP, zjistíme, že je použit tzv. základní prostorový prvek. Ten má čtyři vstupy a výstupy a jeho prostorové položení je v obou případech stejné. Liší se pouze způsobem zapojení vstupních a výstupních vodičů. Pochopitelně jsou rozdílné i způsobem řízení jednotlivých PP, to ale není na obrázku pro přehlednost zobrazeno. Lze vysledovat dva základní charaktery, které obě pole odlišují. Dle charakteru vytváření skupin a umístění společné sběrnice, se jeví pole dle obr 2.a jako expanzní a dle obr 2.b jako kompresní. Obecný štítkový popis takových polí je dosti komplikovaný, neboť při použití PP s rozdílnými počty vstupů a výstupů lze dosáhnout velkého množství variací. V našem demonstračním příkladě bylo použito pole 4x4x4, které definuje počet skupin, počet vstupů/výstupů a počet rovin. Prostorové pole s expanzním charakterem je specifické jednou vstupní skupinou a více výstupními skupinami. U prostorové pole s kompresním charakterem je tomu analogicky opačně. Pokud je počet rovin, skupin a vstupů či výstupů roven (náš příklad), je propustnost pole 100%. S variacemi vstupů, rovin a skupin roste i složitost definicí a propustnosti celkového pole. To ostatně není cílem této publikace. Dodejme jen, že prostorové pole je opět jen stavebním mezičlánkem tzv. prostorového článku, kde je použita především technika multiplování.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.