Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Základní prostorový prvek

Základním stavebním kamenem prostorových spojovacích polí je prostorový prvek PP. Jeho vnitřní struktura je složená ze skupin řízených multiplexů a demultiplexů. Úkolem PP je propojit jeden ze vstupů na jeden výstup. Hlavní charakteristikou PP je možnost dostupu na kterýkoliv výstup. Pokud se jedná o tzv. základní PP, je nutná 100% propustnost. Znamená to, že PP musí mít stejný počet propojovacích rovin a vstupů. K řízení používá několik řídících vstupů. Jeho blokovou schématickou značku můžeme vidět na obr.1. Vstupní bity J0 až Jx mohou být analogové nebo digitální, záleží na architektuře spojovacího pole, respektive na tvaru hovorového signálu. Řídicí vstupy abc, Ma, Mb a S jsou vždy digitální.

Obr.1: Schematické značky základních prostorových prvků

Na obr.1 je znázorněno několik variací základních prostorových prvků. Počet vstupů odpovídá počtu výstupů a dle toho je určen i počet nutných řídících bitů abc. Funkcí PP je schopnost propojit každý vstup s každým volným výstupem. Je-li výstup již obsazený, nelze na něj připojit víc než jeden vstup. Ostatně PP je pouze propojovacím prvkem, logika řízení leží na jiných obvodech. Vlastní vnitřní propojení lze vizuálně sledovat na obrázku 2.

Obr.2: Ukázka vnitřního propojení hovorových cest v PP

Na obr.2 jsou čáry vyznačené právě aktuální hovorové spoje. Je patrné, že první vstup J0 je spojen s posledním výstupem K3. Následně jsou spojené i J3 s K1. Tedy prostorový prvek obsluhuje 2 hovorová spojení. Ostatní kanály nejsou propojené, respektive vstupní signál neovlivňuje již žádný výstup, který je zpravidla ve vysoké impedanci. Pro vytvoření uváděných dvou spojení bylo nutné nastavit vnitřní registry PP na stavy, které jsou znázorněné na obr.3.

Obr.3: Výpis vnitřního registru PP

Na obr.3 je znázorněna tabulka registrů PP, která je umístěná v PP jako paměťové pole typu RAM. Každý řádek tabulky tvoří jeden osmibitový registr, který se vztahuje k jednotlivým vstupům J a K. Aby vstup J věděl, se kterým výstupem by se měl propojit, potřebuje si uložit informaci o Kx. Dle stejných počtů vstupů a výstupů, stačí si dle našeho příkladu PP4x4 pamatovat dva bity. Aktuální stav propojení vstupu a výstupu je dán stavem řídícího bitů S. Význam bitu S lze vidět v pravdivostní tabulce na obr. 4.

Obr.4: Pravdivostní tabulka významu řídících bitů S0,S1

Pokud chceme vytvořit spoj v PP, musíme nastavit příslušný registr roviny. Ten je konstruován jako jednosměrná I/O paměťová buňka >M>. Příslušnou rovinu PP nastavíme pomocí Ma a Mb bitů. V našem příkladě se jedná o základní PP, což udává počet rovin shodným s počtem vstupů. Je-li počet vstupů 4, je počet nutných registrů v PP také 4. K adresování 4 paměťových buněk je zapotřebí dvou bitů. Jsou to Ma a Mb, kde platí: Registr pro rovinu J0 je nastavení MaMb=00 a pro registr roviny posledního vstupu J3 je MaMb=11. Po nastavení MaMb příslušné roviny dochází k zápisu aktuálních stavů na JaJb, KaKb a bitu S do registru roviny. Dle bitu S je od této doby provedeno propojení nebo odpojení Jx a Kx, se kterým Kx bude provedeno propojení je definováno pomocí bitů KaKb, které jsou po celou dobu uchovány v paměti registru roviny. Platí: pro výstup K0 je nastavení KaKb=00 a pro nastavení výstupu na K3 je KaKb=11.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.