Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vnitřní struktura základního PP

Obr. 5: Vnitřní blokové schéma základního PP 4x4

Na obr. 5 je znázorněná vnitřní struktura PP 4x4. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. základní PP, je počet rovin 4. V podstatě to znamená, že každý vstup může být propojen na výstup. Neexistuje zde vnitřní blokáda, nebo-li se jedná o 100% propustnost. Všechny J vstupy jsou propojeny na vstupní multiplexery Mx, kterých je přesně tolik, kolik je vstupů. Přirozeně každý Mx má stejný počet vstupů B, kolik je vstupů J. Úkolem Mx je vybrat pro příslušný vstup J nějakou volnou rovinu. Mluvíme o tzv. primárním výběru. Primární výběr u základního PP je vždy úspěšný. Výstup z Mx je přes hradlo AND připojen na vstup B demultiplexeru DMx. Hradlo AND je jakýmsi spínacím členem, který určuje, zda bude vstup a výstup propojen. Hradlo je řízeno bitem S. U primárního multiplexeru Mx je určující, který vstup bude akceptován tak, že Mx je řízen bity JaJb, které leží v paměťové buňce. Zde také leží bity KaKb, které již definitivně určují výstupní kanál. Tyto bity jsou propojeny na demultiplexer DMx, a vybírají tak jeden z výstupu Qx příslušného DMx. Propojovací cesta je aktivní jen v případě, že hradlo AND je aktivováno výstupním bitem S, který je spojený s paměťovou buňkou M.
Zápis do paměťové buňky je proveden pomocí řídících bitů Ma a Mb, které jsou přivedeny na vstupy demultiplexeru DMx4. Dle bitového nastavení je vybrán příslušný výstup Q. Díky trvale spojenému vstupu B na +Ucc je zajištěná na vybraném výstupu Q log1. Ta je připojená na aktivační bit G paměťové buňky >M> v dané rovině. Logická jednička na vstupu G způsobí to, že paměťová buňka otevře své vstupy B0 až B7 a nechá se zmodifikovat dle aktuálního nastavení připojených externích vodičů JaJb, KaKb a S. Ostatní paměťové buňky jsou ve vysoké impedanci. Po G=0 se vstupy B dostávají do vysoké impedance, ale výstupy Q modifikují celou danou rovinu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.