Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Rovina v prostorovém prvku

Dosud jsme si uváděli základní PP, kde je stejný počet rovin a vstupů. Jak je patrné, je počet rovin určující pro maximální počet proveditelných spojů. V praxi se ale používají PP s mnohem větším počtem vstupů. Zde by stejný počet rovin byl z ekonomického hlediska velmi nákladný. Počet rovin se u velkých PP dimenzuje vždy menší. Výhodná je i ta skutečnost, že se nepředpokládá 100% využitelnosti spojovacích systémů ústředen. Pojem rovina prvku se nám pokusí přiblížit variace našeho základního PP4x4, jehož vnitřní zapojení je možné shlédnout na obr.6.

Obr.6: Vnitřní schéma PP s menším počtem rovin

Na obr. 6 je variace PP4x4 z obr.5, která je označována jako PP2x(4x4). Zde je zvýrazněná ona rovina, která je tvořená vždy stejným obvodovým zapojením. Jakýmsi polohovým umístění se jí říká rovina. Po porovnání obr. 6 a 5 je patrné, že obr.6 má pouze 2 roviny, přičemž počet vstupů a výstupů je shodný. Náš variabilní PP umožňuje pouze dvě propojení. Ostatní vstupy již nelze v tomto PP obsloužit. Mluvíme o tzv. 50% propustnosti, nebo-li vnitřní blokádě. Povšimněme si, že počet JaJb a KaKb vstupů je vždy odvozen od počtu vstupů a výstupů, kdežto vstupy M jsou dány dle počtu rovin. V našem případě PP2x(4x4) je použit pouze Ma, který svou logickou hodnotou určuje rovinu, respektive registr roviny. Přirozeně počet rovin určuje i počet registrů v PP. Náš variabilní PP byl pouze demonstrativní, v praxi se takového prvku ke spínání nepoužívá.

Obr.7: Další variace PP používajících se v prostorových spojovacích polí

Na obr.7 jsou schématické značky PP používaných jako stavební kámen ve velkých spojovacích polí. Nejedná se o základní PP, neboť počet rovin neodpovídá počtu vstupů. Počet vstupů je 16 a výstupů také. Funkcí PP je propojit kterýkoliv vstup s výstupem. Rozdíl spočívá v tom, že dle obr.7a je možné propojit 8 spojů, kdežto dle obr. 7b jen 4 spoje z možných 16. Jedná se o 50% a 25% propustnost prvku.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.