Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Redukční prostorový prvek

Dosud jsme se setkali s PP, který měl vždy stejný počet vstupů a výstupů. Variaci jsme si ukázali s menším počtem rovin. Další možnou variaci PP je redukce počtu výstupů. V takové případě mluvíme o redukčním prostorovém prvku. Zpravidla je počet výstupů dělen dle dvojkové konvence. Pak se uvádí činidel redukce či komprese. Na obr.8 je schématická značka PP16x4.

Obr.8. Schematická značka redukčního prostorového prvku

Na obr.8 je znázorněn PP16x4, který je redukční, což je patrné z rozdílnosti počtu vstupů a výstupů. Obecně platí, není-li uvedeno jinak, že počet rovin je odvozen od počtu výstupů. V případě dle obr.8 by byl počet rovin roven 4. Jinak lze tento propojovací prvek zapsat i jako PP4x(16x4), kde je jednoznačná specifikace počtu rovin. Takovýto PP umožňuje provést jen 4 spojení. Podstatou je to, že kterýkoliv vstup je možno propojit s kterýmkoliv ze čtyř výstupů. Činitel redukce je pak 25%.

Obr.9: Ukázka vnitřního propojení hovorových cest v redukčním PP

Na obr.9 je čarami znázorněno propojení čtyř spojení. Pouze čtyři vstupy mohou být propojeny na některý výstup. Ostatní již nemohou daný PP použít. Je patrné, že pro identifikaci vstupu J0 až J15 je zapotřebí čtyř bitů JaJbJcJd. Pro identifikaci výstupu je nutno dvou bitů KaKb. Dle těchto hodnot je dimenzován i vnitřní registr PP, kde použití 8 bitové paměťové buňky je pro tento případ dostačující. Pro správné pochopení je možné si prohlédnout vnitřní strukturu PP, která je zobrazená na obr.10.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.