Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vnitřní struktura redukčního PP

Obr. 10: Vnitřní blokové schéma redukčního PP 16x4

Na obr. 5 je znázorněná vnitřní struktura PP 16x4. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. redukční PP, je počet rovin shodný počtu výstupů. Nicméně lze každý vstup propojit na výstup. Existuje zde redukce, která je 25%. Všechny J vstupy jsou propojeny na vstupní multiplexery Mx, kterých je přesně tolik, kolik je vstupů, tedy 16. Přirozeně každý multiplexer Mx má stejný počet vstupů B, kolik je vstupů J. Úkolem multiplexeru je vybrat pro příslušný vstup J nějakou volnou rovinu, které jsou jen čtyři . Mluvíme o tzv. primárním výběru. Primární výběr u redukčního PP není vždy úspěšný. Je limitován počtem rovin. Výstup z multiplexeru je přes hradlo AND připojen na vstup B demultiplexeru DMx. Hradlo AND je jakýmsi spínacím členem, který určuje, zda bude vstup a výstup propojen. Hradlo je řízeno bitem S. U primárního multiplexeru Mx je určující, který vstup bude akceptován tak, že multiplexer Mx je řízen bity JaJbJcJd, které leží v paměťové buňce. Zde také leží bity KaKb, které již definitivně určují výstupní kanál. Tyto bity jsou propojeny na demultiplexer DMx, a vybírají tak jeden z výstupu Qx příslušného DMx. Propojovací cesta je aktivní jen v případě, že hradlo AND je aktivováno výstupním bitem S, který je spojený s paměťovou buňkou M.
Zápis do paměťové buňky je proveden pomocí řídících bitů MaMbMcMd, které jsou přivedeny na vstupy demultiplexeru DMx4. Dle bitového nastavení je vybrán příslušný výstup Q0 až Q15. Díky trvale spojenému vstupu B na +Ucc je zajištěná na vybraném výstupu Q log1. Ta je připojená na aktivační bit G paměťové buňky >M> v dané rovině. Logická jednička na vstupu G způsobí to, že paměťová buňka otevře své vstupy B0 až B7 a nechá se zmodifikovat dle aktuálního nastavení připojených externích vodičů JaJbJcJd, KaKb a S. Ostatní paměťové buňky jsou ve vysoké impedanci. Po G=0 se vstupy B dostávají do vysoké impedance. Výstupy Q i na dále modifikují celou danou rovinu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.