Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vnitřní struktura expanzního PP

Obr. 13: Vnitřní blokové schéma expanzního PP 4x16

Na obr. 13 je znázorněná vnitřní struktura PP 4x16. Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. expanzní PP, je počet rovin shodný počtu vstupů. Nicméně lze každý výstup spojit se vstupem. Existuje zde expanze, která je 4. Všechny J vstupy jsou propojeny na vstupní multiplexery Mx, kterých je přesně tolik, kolik je vstupů, tedy 4. Přirozeně každý multiplexer Mx má stejný počet vstupů B, kolik je vstupů J. Úkolem multiplexeru je vybrat pro vstup J nějakou volnou rovinu. Mluvíme o tzv. primárním výběru. Primární výběr u expanzního PP je vždy úspěšný. Není tedy limitován počtem rovin jako je tomu u redukčního PP. Výstup z multiplexeru je přes hradlo AND připojen na vstup B demultiplexeru DMx. Hradlo AND je jakýmsi spínacím členem, který určuje, zda bude vstup a výstup propojen. Hradlo je řízeno bitem S. U demultiplexeru DMx je určující, který výstup bude akceptován tak, že demultiplexer je řízen bity KaKbKcKd, které leží v paměťové buňce. Zde také leží bity JaJb, které definují vstupní kanál. Tyto bity jsou propojeny na demultiplexer DMx, a vybírají tak jeden z výstupu Qx příslušného DMx. Propojovací cesta je aktivní jen v případě, že hradlo AND je aktivováno výstupním bitem S, který je spojený s paměťovou buňkou M.
Zápis do paměťové buňky je proveden pomocí řídících bitů MaMbMcMd, které jsou přivedeny na vstupy demultiplexeru DMx4. Dle bitového nastavení je vybrán příslušný výstup Q0 až Q15. Díky trvale spojenému vstupu B na +Ucc je zajištěná na vybraném výstupu Q log1. Ta je připojená na aktivační bit G paměťové buňky >M> v dané rovině. Logická jednička na vstupu G způsobí to, že paměťová buňka otevře své vstupy B0 až B7 a nechá se zmodifikovat dle aktuálního nastavení připojených externích vodičů KaKbKcKd, JaJb a S. Ostatní paměťové buňky jsou ve vysoké impedanci. Po G=0 se vstupy B dostávají do vysoké impedance ale výstupy Q modifikují celou danou rovinu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.