Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace

Z důvodu praktické nepoužitelnosti mnoha významů značek R2 se provedla redukce R2 kódu na několik významných zpráv signalizace R2. Úkolem R2-Procesu je tedy detekovat značku R2, převést ji dle optimalizační tabulky na zprávu L3 a vyslat na rozhraní L3 do PCM-Procesu. Obráceně pak zajistit pískání požadavku L3. Dle příchozí zprávy L3 zjistí význam v R2 kódu, zjistí příslušnou kombinaci dolní a horní frekvence a započne pískání do hovorového kanálu.

Tabulka 2: Přehled významných zpráv rozhraní PCM L3

[ODESLI_CISLO]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L3 jako požadavek předat číslo volby volajícího účastníka k volanému. Parametrem zprávy je jedno číslo přijaté od volajícího, například z rozhraní U. L2 implementuje dle vázaného kódu R2 s tím, že sám akceptuje ukončení generování R2 kódu a to na základě potvrzení přijmutí čísla značkou A-1 ze strany volaného. Dle přijatého zpětného R2 kódu ze strany volaného generuje do L3 zprávu. Např. [DALSI_CISLO].

[DALSI_CISLO]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 při detekci R2 kódu A-1 ze strany od volaného, která tím sděluje, že dosud přijatá volba není úplná a je nutné ji doplnit. Jedná se o zpětný signál ze strany volaného jako reakce analyzátoru volby. Zpravidla je tedy zpětnou zprávou po generování [ODESLI_CISLO].

[DOTAZ_CISLO]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 při detekci R2 A-2, A-7, A-8, A-9, který je důsledkem opakovat volbu od definovaného čísla a to dle tabulky N-1,N-2 apod. Které číslo se má opakovat, je dáno parametrem zprávy. L2 pouze generuje zprávu pro L3 dle tabulky a další sled vysílání číslic se nestará.

[STOP_CISLO]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 při detekci R2 kódu A-3 ze strany od volaného, která tím sděluje, že dosud přijatá volba je již kompletní. Následuje zpráva [KATEG_OUT] (musí vyslat L3), která se odvysílá jako R2 kód. Reakcí o potvrzení přijetí a zastavení generování R2 kódu bude detekce zprávy [KATEG_IN], jehož parametr je hodnota přijatého R2 kódu. Jedná se o poslední značku R2 a doba vyhodnocení není na úrovni L2 čítána (cca12 až 18 s). Zrušení doby detekce tohoto stavu z hlediska L2 je podmíněné přechodem do jiného významného stavu nebo prvním požadavkem generovat další R2 kód na základě požadavku L3.

[KATEG_OUT]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L3 do L2 na základě požadavku od volaného o kategorii volajícího. Signál je generován jako R2 kód skupiny II, kde hodnota kódu je dána z parametru zprávy. Pokud se jedná o výměnu ANI, udává přijatý R2 kód číslici ANI. Hodnota Kategorie není pro L2 podstatná. Bylo-li A-3, zpráva [KATEG_OUT] je svázána se zpětným signálem skupiny B. L2 musí příchozí zprávu vyhodnotit jako zprávu [KATEG_IN], kde parametr bude hodnota přijatého R2 kódu. Jeho hodnota není pro L2 podstatná. Bylo-li A-5, zpráva [KATEG_OUT] je svázána se zpětným signálem A-1 a A-5. Následuje-li A-1, pokračují číslice volby. Následuje-li A-5,začíná nebo pokračuje číslo ANI jako identifikace volajícího.

[KATEG_IN]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 a to na základě přijetí R2 kódu, který je reakcí zprávy [KATEG_OUT]. Tato zpráva obsahuje parametr Kategorie, jehož hodnota je stejná jako přijatý R2 kód. Pro L2 tato hodnota není podstatná.

[PBU_INFO]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 a to na základě požadavku volaného vyslat kategorii volajícího účastníka. Tento signál A-5 může být žádán ze strany volaného kdykoliv a může být vázán jako odezva na příjem čísla. Tento signál striktně vyžaduje vrátit skupinu II-x, nebo-li [KATEG_OUT].

[KANAL_HLI]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 na základě sdělení A-4 od volaného o neprůchodnosti nebo při uplynutí nějakého časového dohledu.

[START_HOVOR]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L2 do L3 v případě, že detekoval A-6 od volaného žádost o propojení hovorové cesty. Tím celý algoritmus vázaného kódu R2 končí a hovorový kanál je věnován pro přenos hovorů.

[STOP_ANI]
Tuto zprávu v odchozím směru generuje L3->L2 na základě zjištění, že vyslalo poslední identifikační číslo ANI k volanému. L2 implementuje hodnotu R2 kódu dle hodnoty parametru zprávy. Hodnota specifikuje: I-13 konec ANI čísel, možnost tarifovat. I-14 konec ANI čísel, mincovní provoz. I-15 konec ANI čísel. Zpráva je vázána se zpětnou zprávou [PBU_INFO].

[NELZE_ANI]
Tento signál v odchozím směru generuje L3 do L2 a L2 implementuje R2 kód I-12. Touto zprávou říká volanému, že nelze zjistit nebo sdělit identifikační číslo ANI volanému.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.