Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2

Pro deklaraci telekomunikační logiky při zpracování R2 signalizace je použito SDL diagramů. Ty deklarují směr odchozí, kde jsou generovány značky dopředné a detekovány značky zpětné. Pro odchozí směr je dána skutečnost, že započetí generování první značky je na straně odchozí. V příchozím směru je vše analogicky obráceně. Na obr.3 je znázorněn SDL diagram pro odchozí směr ve stavu _GENEROVANI. Směr má vždy dva stavy _GENEROVANI a _DETEKCE, které se mezi sebou přepínají. Přepínaní je synchronně z jednoho do druhého a tím je určená i funkcionalita.

Obr. 3: Vývojový diagram pro odchozí směr generování R2 značky

Na obr.3 je znázorněn vývojový diagram vrstvy L2, který v odchozím směru generuje předešlou značku R2. Automat setrvává ve stavu _GENEROVANI a čeká na příchod zpětné značky. Detekce značky R2 vyvolá přerušení a spustí se přechod ze stavu _GENEROVANI do stavu _DETEKCE. Přechod mezi těmito stavy je podmíněn průchodem testovacími podmínkami. Jak je z obrázku patrné, jsou všechny kombinace R2 značek obslouženy ke generování nějaké zprávy k L3 vrstvě. Zde je názorně vidět ono zjednodušení v redukci počtu možností. Jednoduše řečeno, zredukovali jsme 16 zpráv na 7 významných. Proměnná "rezim" se podílí na rozpoznání skupiny signálů A nebo B. Přechod stavů je podmíněn generováním signálu "off" ve směru k L2. To zajistí ukončení generování původně generované značky.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.