Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3

Na obr.8 jsou znázorněny dva sekvenční diagramy, které znázorňují sled zpráv SIP L3 pro dvě uvedené situace z předchozího obrázku. Jednalo se tedy o příchozí směr žádosti o spojení do ústředny páté generace, které bylo pro jeden případ odmítnuté z důvodu nekompatibility SDP multimediálních parametrů obou konců a druhý případ byl přijat pro vytvoření nového telefonního spojení.

Obr.8: Sekvenční diagram pro a) odmítnutý hovor a b) přijetí tvorby spojení

Na obr. 8a je znázorněn sekvenční diagram pro externí žádost zprávou [INVITE] o budování spojení. V ten okamžik je volán konstruktor spojení, kterému jsou předány parametry spojení. Na vrstvě Lx v procesu "Spojeni" je ale zjištěno, že za udaných podmínek neumí Interface SIP v ústředně páté generace provést hovorové spojení. Zpravidla se jedná o rozdílné parametry multimediálního protokolu SDP. Automat L3 na základě této skutečnosti generuje zprávu [CANCEL], a dává tak na vědomí žadateli (VoIP terminálu) nemožnost spojení vytvořit. Ten zprávou [OK] danou skutečnost akceptuje.
Na obr. 8b je znázorněn sekvenční diagram pro externí žádost zprávou [INVITE] o budování spojení. V ten okamžik je volán konstruktor spojení, kterému jsou předány parametry spojení. Na vrstvě Lx v procesu "Spojeni" je zjištěno, že za udaných podmínek je možné hovorové spojení provést. Konstruktor vrací exit "Opravnen", načež je volána navigace Sestaveni(), která zajistí dotaz na volaného účastníka. Je zjištěno, že volaný je volný a oprávněný hovor přijmout, je proto vrácen exit "Volny". Dle našeho sekvenčního diagramu si to ale volající rozmyslí a během vyzvánění volaného zavěsí. VoIP terminál generuje metodu BYE, která je na vrstvě L2 transformována na zprávu [BYE]. Ta způsobí volání destruktoru a celá instance k danému spojení tak zaniká.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.