Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Způsoby komunikace mezi UA

Chce-li SIP komponenta provést telefonní spojení s jinou SIP komponentou, musí vytvořit komunikační kanál mezi oběma UA. Po komunikačním kanále pak budou chodit SIP zprávy, které vybudují a zruší telefonní VoIP spojení. Existují tři základní varianty pro vytvoření komunikačního kanálu UA. První, nejjednodušší, je UA-UA. Ta lze vytvořit jen tehdy, zná-li volající UA IP adresu volané UA. Tato varianta je známá z počátků rozvoje VoIP, kdy se volaný a volající domluvili na všech nastaveních jinou cestou (např. e-mail). V době tvorby spojení jejich UAC vytvořily komunikační kanál dle pevných nastavení. Tato metoda se s postupem rozvoje VoIP stala být značně nepružná. Zařazení jakéhosi mezičlánku, se vytváří systém UA skupin, které zapouzdřují dohlížecí servery. UA při potřebě vytvářet komunikační kanál se vždy obrátí na svůj server. Pozor AU tedy ke komunikaci používá část UAS. Úkolem serveru je najít cílový UA. Server se nejprve podívá do svých domáckých tabulek, jestli volaný UA nepatří k němu.Pokud ano, předá zpět volajícímu AU všechny potřebné informace a může komunikaci UAS ukončit. Obě UA si již vytvoří komunikační kanál, jako by se znaly a použijí první metody. Pokud server nezjistí existenci UA v domácích tabulkách, začne se tázat svázaných serverů, zda-li ho některý server nezná. Pokud ano, vrátí se mu všechny potřebné informace o vzdáleném UA, které předá volajícímu UA. Dále je vše jako u první metody. Třetí a nejpružnější metoda je pomocí nucené registrace. Pokud chce být SIP komponenta aktivní a přístupná v síti, musí provést tzv. registraci. V síti je vyhrazen speciální server, kterému říkáme SIP registr server (RS). UAS dané SIP komponenty provede pomocí metody REGISTER registraci na serveru RS. V této metodě předá do tabulek serveru všechny nezbytně nutné informace. Server provádí občasné testování existence UA. Pokud zjistí, že se SIP komponenta odmlčela (vypnuté PC), zruší automaticky registraci. Tato skutečnost je důležitá, neboť RS virtuálně odpovídá za cílové AU. Pokud řekne RS, že je UA tam a tam a cílové UA se odmlčí, volající UA zahlcuje zbytečně síť a reakce (jakoby HaLaLi) se značně časově zpožďují. Je tedy patrné, že RS funguje jako řídící ústředna svých zaregistrovaných SIP komponent. Dodejme, že SIP komponenty mohou ležet kdekoliv v síti internetu. Hovorové RTP pakety jsou na bázi UDP protokolu a jejich datový tok nezatěžuje server RS. Naopak se doporučuje, aby řídicí pakety SIP byly na bázi TCP/IP, a to z důvodu vyšší bezpečnosti správného řízení telefonního spojení. Řídících paketů k jednomu spojení jsou desítky, což je z pohledu zatížení sítě zanedbatelné.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.