Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu

Telefonní signalizace SIP je realizována jako vedlejší komunikační kanál, který může být postaven na protokolu UDT nebo TCP/IP. Použití protokolu TCP/IP je vždy bezpečnější, protože je příjem paketu potvrzen. Při použití protokolu UDP je problematika řízení telefonních signálů jednodušší, ale mohou nastávat situace, kdy telefonní periferie není synchronní s předpokládaným stavem. To je způsobeno ztrátou signálu v síti. V takovém případě jsou použité časovače, které po delší době váznuté komunikace provedou synchronizaci stavů. Nicméně použití přenosového protokolu není podstatné, každý přenášený signalizační paket, který je ořezán od nadbytečných informací má strukturu dle obr.3.

Obr.3: Datová struktura signálu protokolu SIP

Na obr.3 je znázorněná struktura SIP signálů, který je zdrojem telefonních informací. První datová část je vždy povinná a nese v sobě funkční význam telefonní signalizace. V této datové složce je tedy zakódována metoda či odpověď dle definice SIP. Tuto datovou složku nazýváme i jako hlavička SIP protokolu a může obsahovat tyto položky.

Položky v hlavičce SIP protokolu:
From: identifikuje volajícího a v rámci spojení se nemění (zůstává tedy stejná i ve zprávách, které posílá volaný volajícímu)
To: identifikuje volaného
Via: vedle verze SIPu a použitého transportního protokolu obsahuje IP adresu původce zprávy. Každý server, který zprávu posílá dál, vloží do hlavičky další záznam Via se svou IP adresou. Tyto záznamy se mimo jiné používají pro detekci smyček.
Call-ID: jednoznačná identifikace daného spojení
Contact: obsahuje URI, pomocí kterého lze účastníka (zde volajícího) kontaktovat přímo

Obr.4: Ukázka výpisu SIP hlavičky pomocí protokolového analyzátoru

Na obr.4 je výpis SIP hlavičky z protokolového analyzátoru, který dokáže dekódovat datovou složku v protokolovém formátu SIP. Je zde možné vidět jednotlivé položky a jejich hodnoty. Je zřejmé, že protokol SIP, který je založen na textově řetězcovém principu, je velmi průhledný. Průhlednost je výhodná v orientaci se v telefonní signalizaci, ale velmi nahrává svou jednoduchostí hackerům. Na rozdíl od H.323, kde je protokol založený na bitovém principu.
Další datovou složkou, která je připojená pouze k některým metodám SIP protokolu, je vidět na obrázku 3 a je označená jako SDP. SDP (Session Description Protocol) realizuje domluvu mezi dvěma body o vytvoření multimediální relace. Protokol je koncipován i pro přenos video streamů, ale v telefonii se používají pouze položky pro audio.

Obr.5: Ukázka výpisu SDP pomocí protokolového analyzátoru

Na obr.5 je výpis položek a hodnot dle multimediálního protokolu SDP, který definuje audio relaci. Tyto datové složky si mezi sebou vyměňují SIP komponenty a snaží se domluvit na audio kodeku, kompresy, portu a dalších informacích. Jedna strana, strana vyzývající, nabízí druhé straně všechny své možnosti. Druhá strana si vybere jednu z variant a zpětně potvrdí první straně. Potvrzením je definována hovorová relace. Během hovoru se připouští nová výměna SDP, která může změnit parametry hovorové relace. To může být použito například při dynamickém zatěžování sítě.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.