Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Vlastnosti řízení HSP

Dle elektrického zapojení, resp. technologie HSP jsou určeny i vlastnosti řízení HSP pro funkcionalitu zapnuto/sepnuto. Důležitý je základní princip, který určuje a) trvalé řízení nebo b) impulsní řízení. Trvalé řízení je takové, které vyžaduje neustálé budicí napětí či proud HSP pro udržení spojení, což může být u relé provozně nákladné. U impulsního řízení se vychází z nějakého principu automatického přidržení stavu. U relé např. přidržovacím obvodem nebo magnetickým přidržením. U PN prvků je použito klopných obvodů, které budí spínací tranzistor. Pozn.: U PN prvků se forma impulsního řízení používá z hlediska ušetření obvodů řízení spojovacího pole, nikoliv za účelem šetření energie.
Funkce spínaní a rozepínaní vstupu a výstupu je dána typem HSP. Může být použito budícího kladného impulsu pro sepnutí a záporného impulsu pro rozpojení. Další způsob rozpojení může být s rozpadem (ztrátou napětí na a,b) hovorové cesty apod. Způsobů je mnoho a jsou identické celkové konstrukci spojovacího pole či celé telefonní ústředny. Spínání a rozpínaní vstupu a výstupu jsou dány i impedančními vlastnostmi HSP. Obecně je vyžadováno, aby obvody řízení neovlivňovali hovorový spoj. To lze zajistit pouze u řízení s galvanickým oddělením (optoprvky, relé). U PN prvků se projevují vlastnosti závěrného proudu v rozepnutém stavu a reálného odporu v propustném stavu. Tyto vlastnosti u méně dokonalých PN prvků způsobovaly přeslechy v maticích spínacího pole.
Další z charakterizující vlastností pro řízení HSP jsou také výkonové vlastnosti ovládacího obvodu. U velmi starých spínacích prvků (doutnavky) bylo za potřebí aktivace poměrně vysokého napětí (až 100V). S příchodem PN prvků se aktivace spínacího prvku pohybuje v jednotkách mA u bipolárních tranzistorů a v jednotkách V u unipolárních tranzistorů. U systémech s relé je nezanedbatelný celkový odběr proudu způsobený indukčními cívkami.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.