Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Princip spojování v prostorovém spojovacím poli

V ústřednách třetí generace je pro spojování použito vícestupňového prostorového spojovacího pole, které je principiálně podobné dosud námi uváděných z obr.1 a 2. V našich demonstračních příkladech bylo použito jednoduchých a málo vstupních prostorových prvků. Takovéto kombinace nejsou v praxi používané. Vzhledem k dekadickému formátu telefonních čísel je optimalizován i systém skutečných telefonních prostorových prvků. Počet vstupů a výstupů je tedy dán v desítkových konvencích. Poznámka: dvojková konvence je i na dále používána, například v počtu skupin apod. Pro uživatele telefonního přístroje je zastíněná. Dodejme jen, že prostorová spojovací pole jsou řízena digitálně a vždy z jiných částí obvodů, které jsou pro řízení určená. Nejedná se o postupné spojování přes multiplexery, ale cesta je vždy spojena naráz až v okamžik, kdy řídící systém již zná existenci celého propojení. Obecně mluvíme o tzv. ústřednách asynchronních, tedy spoj je vytvářen analýzou tvaru čísla. Nicméně je nutné paradoxně podotknout, že procesy řízení spojovacího pole spoj vytváří sekvenčně. Proces řízení hledá nikoliv optimální, ale existující možnost spojení. Ta diky přelivům může být krkolomná. Cílem je vždy zajistit spojení. Na obr. 7.3 je pokus znázornit jednoduché spojení v poli při vytočení různých telefonních čísel.

Obr.3: Průřez spojovacím polem při budování hovorových spojů

Na obr.3 je znázorněna část prostorového spojovacího pole, které by nám mělo přiblížit principy hovorových spojů. Toto znázornění je specifické v tom, že není logicky blokové, ale zobrazuje fyzicky prostorová pole, kde je spojení uskutečněné. Náš telefon s číslem "100" je připojen na vybraný volný vstup spojovacího pole. Budeme ignorovat propojení v redukčním článku a považujme telefonní přístroj již připojený na multiple článek. Taktéž je použito prostorových prvků s dekadickým počtem vstupů. Porovnejme příklad vytočení čísla "103" a 27x". Pro první prostorové pole, kde se multipluje dle prvního čísla volby, rozděluje cestu výstupu na K1x a K2x, což striktně definuje koncovou skupinu. Po uskutečnění daného multiplu již nikdy nelze multiplovat do cizí skupiny. Porovnáme-li pokusy spojeni "103" a "115", je cílová skupina v obou případech stejná . Dle další volby je provedeno směrování na další prostorové pole, které definuje podskupinu původní skupiny "1xx". Podskupiny jsou pak označeny jako "11x" a "12x". Téměř stejným algoritmem je postupně vybírána cílová skupina volaného telefonního čísla. Poslední jedno nebo dvě čísla jsou propojeny na expanzním prostorovém poli. Spojení je vytvořené tak, že procesor řízení CPU adresuje příslušné multiplexery a demultiplxery v jednotlivých prostorových komponentech, které tak rezervuje. Po vyzvednutí je dán příkaz k propojení hovorové cesty a po celou dobu spojení je na vybraných vstupech a výstupech Mx a DMx bitová kopie hovorových vzorků digitálního signálu nebo aktuální úroveň analogového signálu hovoru. Propojení může být provedeno pro analogový či digitální signál. Záleží na použitých HSP(hovorové spínací prvky), ale řízení je vždy digitální.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.