Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7

Tak jak u ostatních uváděných rozhraní i u SS7 lze principiálně nastínit vytvoření a následné zrušení telefonního hovoru. SS7 je signalizace určená pro přenos v páteřních telefonních sítí. Budeme muset proto použít jiných rozhraní, které jsou určeny pro koncová zařízení. Z dané skutečnosti nám vyplyne jakási konverze signalizací, která je v telekomunikacích běžná a také je popsána v doporučení ITU-T. Demonstračně si zvolíme ISDN BRA účastníka, který bude volat účastníku s klasickým analogovým přístrojem, v jiné vzdálené telefonní ústředně. Celou komunikaci je možné vidět na obrázku 16.11, kde je použit sekvenční diagram.


Obr. 16.11: Sekvenční diagram sestavení a zrušení spojení pomocí SS7

Volající účastník používá ISDN terminál, a proto je na levé straně možno pozorovat komunikaci zprávami DSS1. Ty jsme si již dříve popisovali, proto jen informačně nastíníme chování účastníka. Zprávou [SETUP] dává volající žádost o uskutečnění hovoru. [SETUP_ACK] je daná služba povolena a žádá ho o doplnění čísla volaného. Ta se do nadřízené ústředny dostane pomocí zprávy [INFO]. Ústředna číslo analyzuje pomocí SCP (Service Control Point). Ústředna zjistí existenci a umístění volaného někde v rámci své sítě. Vysílá tedy požadavek do sítě [IAM], kde jsou již kompletní informace o hovorovém spojení. Vlastní cestu zdrojového [IAM] k cílovém DPC (Destination Point Code) ponecháme směrování STP (Service Transfer Point). Nás zajímá v cílové ústředně příchozí zpráva [IAM]. Zde se zjistí, že volaný není v poruše, není blokován a není obsazen. Důsledkem této skutečnosti je možnost zpětně generovat zprávu [ACM]. Vzhledem k tomu, že volaný účastník je analogový, jsou použity signály rozhraní U, které jsme si dříve popisovali. Logická zpráva [ACM] je také informací o tom, že volaný účastník je již vyzváněn. Na druhé straně je po přijetí [ACM] možné generovat vyzváněcí tón nebo u DSS1 říci terminálu [ALERT], což je logicky to samé. Povšimněme si, že ještě před [ALERT] byla vyslána zpráva [CALL_PROC]. Tato zpráva se používá v případech, kdy se hovor směruje k jinému operátorovi a říká „počkej chvíli, více informací později“. Zpráva řeší situaci, kdy se ještě neví, v jakém je stavu volaný, např. u mobilů. Dále je v sekvenčním diagramu vidět, že volaný účastník vyzvednul telefon a signálem [ANM] se dává na vědomí všem hovorovým komponentám stav přenosu hovorových dat. Podotýkám, že cesta hovorových dat je odlišná než cesta signalizačních dat.
V našem případě se o ukončení hovorového spojení zaslouží volající tím, že pošle jeho terminál [DISCONNECT]. Tato informace je konvertována na [REL] a vyslána do sítě SS7. Informace se přenese na druhou stranu, kde dojde k ukončení hovoru a do telefonního sluchátka se generuje obsazovací tón. Zpětná zpráva [RLC] již říká, že vše, co se týkalo této hovorové relace, bylo ukončeno. Poslední výměna [RELEASE] a [RELEASE_COMP] je s terminálem ISDN. Dodejme jen to, že SS7 a DSS1 používají stejné doporučení Q.850 pro IE Cause Indicator, je vlastní hodnota z [REL] předána do [RELEASE]. V našem případě by se jednalo o hodnotu 10h, což je normální ukončení hovoru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.